• Alles
  • (21)
    Evenement

Middag over IJsselmeerdijk

donderdag 28 januari 13:30 uur

SWIFTERBANT - Waterschap Zuiderzeeland gaat de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug versterken. Op donderdag 28 januari (13:30 uur) wordt er een inspraakmiddag gehouden over het onderwerp ‘economische ontwikkeling en bereikbaarheid’.

„Als onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk, organiseren wij een aantal digitale thematafels”, schrijft het waterschap, „Hierin vragen wij inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden om met ons mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen.”

Informatie


deel deze activiteit