• Alles

Lokaal circulair voedsel

donderdag 28 oktober 15:30 uur

Persbericht FlevoMeer Bibliotheek en NMFF:

De Natuur en Milieufederatie Flevoland organiseert samen met FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen een meet-up over het thema ‘Lokaal Circulair Voedsel’. Tijdens deze bijeenkomst delen lokale sprekers van o.a. het Rivierduingebied en Oranjehoen hun visie en kennis over duurzaam voedsel en circulaire ketens. Er wordt aandacht besteed aan circulariteit in de voedselketen, natuurinclusieve kringlooplandbouw en het voorkomen van voedselverspilling.

Op donderdag 28 oktober organiseren we van 15.30 uur tot 17.30 uur deze meet-up in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen over het thema ‘Lokaal Circulair Voedsel’.

Flevolandse burgers, ondernemers en lokale initiatiefnemers komen aan het woord.
deel deze activiteit