Afbeelding
Foto: Wouter Foppen

Reünie voor oud-pioniers

dinsdag 27 september 2022 13:00

SWIFTERBANT - Stichting Polderpioniers organiseert dinsdag 27 september een reünie voor oud-medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en haar voorganger; de directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). De stichting probeert zoveel mogelijk personen te bereiken die hebben geholpen bij de inpoldering, het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders en hun samen te brengen voor een gezellige middag vol herinneringen.

Met de opening van het Polderpioniers Bezoekerscentrum in Swifterbant – in juli van dit jaar – is niet alleen een informatiecentrum gecreëerd, maar ook een ontmoetingsplek voor oudgedienden. Deze groep, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontginning en het in cultuur brengen van de polders, dunt steeds verder uit. Met het organiseren van reünies hoopt de stichting zoveel mogelijk pioniers bij elkaar te brengen voor een gezellig samenzijn.

Polderhistorie

Ook hoopt de stichting zoveel mogelijk verhalen vast te leggen voor de toekomst en documentatie te verzamelen over de inpoldering. Het doel van Stichting Polderpioniers is het behoud van de polderhistorie voor toekomstige generaties en het in leven houden van dit erfgoed. “Dat doen we door machines te verzamelen die gebruikt zijn bij de ontginning, maar ook documentatie en andere objecten”, laat de stichting weten. 

Er zijn inmiddels al ruim zestig aanmeldingen voor de reünie. Iedere oud-medewerker van de RIJP of Directie Wieringermeer is van harte welkom op 27 september van 13.00 tot 16.00. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan door te bellen naar 06 53 15 95 62 of per mail via info@stichtingpolderpioniers.nl.