Een van de eerste plannen voor zonnepanelen op de IJsselmeerdijk.
Een van de eerste plannen voor zonnepanelen op de IJsselmeerdijk. Foto: screenshot Verkenning A6 zon Lelystad Dronten

Zonnepark langs A6

donderdag 30 november 2023 19:00

SWIFTERBANT - Er zijn plannen om een zonnepark aan te leggen in de bermen van snelweg A6 en langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. Op donderdag 30 november (19 uur) is daarover een informatiebijeenkomst in hotel Van der Valk Lelystad.

Het project is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland. Zij startten in 2021 en kwamen tot de conclusie dat het mogelijk is om langs de snelweg en de dijk 55 tot 75 megawatt aan zonne-energie op te wekken. 

Het ministerie maakte een plan om het park ruimtelijk en landschappelijk zorgvuldig in te passen. Dat plan ligt momenteel ter inzage en inwoners krijgen de kans reacties te geven: “Deze worden meegenomen naar de volgende stap.”

Zonnepark A6
  • Zie het dossier ‘Zonnepark A6’ van DeDrontenaar.nl. #zonneparka6