Aat de Jonge maakt zich zorgen over de vlieghoogtes.
Aat de Jonge maakt zich zorgen over de vlieghoogtes. ©maartenheijenk.nl

Dronten over vliegveld Lelystad: „Aantasten van afspraken is onbespreekbaar”

Algemeen

DRONTEN - De afspraken over het vermijden van de woonkernen in de gemeente Dronten mogen niet ter discussie staan. Dit schrijven B en W van Dronten in een brief aan Hans Alders (Alderstafel) over Vliegveld Lelystad.

B en W van Dronten hebben de afgelopen maanden in de gemeenteraad de bezorgdheid van met name de ChristenUnie over Vliegveld Lelystad nonchalant terzijde geschoven.

„Hier hebben wij geen betrokkenheid bij”, zei wethouder Nico Verlaan in december. „De belangen van Dronten zijn geborgd, maar we houden de vinger aan de pols”, reageerde wethouder Dirk Minne Vis in april.

Brief aan Alderstafel

Achter de schermen blijken B en W zich wel degelijk zorgen te maken. Dat blijkt uit een door burgemeester Aat de Jonge ondertekende brief van 30 maart aan de Alderstafel. Dit orgaan houdt zich onder leiding van Hans Alders bezig met de ontwikkeling van de luchtvaart. De brief is door gemeenteraadslid Paul Vermast (GroenLinks) gepubliceerd op zijn site.

De ongerustheid van B en W blijkt te zijn ingegeven door uitlatingen van staatssecretaris Sharon Dijksma over onder andere de versnelde groei van het aantal vliegbewegingen naar 45.000. Het college wijst in haar brief op de gemaakte afspraken bij de ontwikkeling van Vliegveld Lelystad: „Het wijzigen van deze afspraken is voor ons onbespreekbaar.”

Afspraken over doorgroei

Dronten benadrukt dat met de Alderstafel is afgesproken dat een doorgroei van 25.000 naar 45.000 vliegbewegingen pas kan plaatsvinden na een evaluatie. „De gemeente Dronten wil bij deze evaluatie nadrukkelijk gehoord worden”, schrijven B en W, „Bij gebleken overlast moeten maatregelen genomen worden voordat meer vliegbewegingen toegestaan kunnen worden.”

Ook het invoeren van nachtvluchten is voor Dronten onbespreekbaar: „Omdat nachtvluchten onze leefomgeving onevenredig zwaar aantasten.”

In de provincie Overijssel gaan stemmen op om de vlieghoogtes opnieuw te bespreken. De gemeente Dronten heeft de Alderstafel gevraagd om bij deze gesprekken aanwezig te mogen zijn.

Brieven over Vliegveld Lelystad