Roelf Raterink (PvdA)
Roelf Raterink (PvdA) screenshot videonotulen gemeente Dronten

Discussie over Dronten als stad of dorp suddert voort in gemeenteraad

Algemeen

DRONTEN - Roelf Raterink (PvdA) probeerde donderdag opnieuw de discussie in de gemeenteraad aan te zwengelen of Dronten nu een stad of een dorp is. Behalve de VVD gaf niemand echter sjoege.

„Ik wil graag door deze gemeenteraad vanavond één ding hebben vastgesteld. En dat is dat Dronten geen stad is, maar een dorp”, zei Raterink, verwijzend naar het verkeer- en vervoerplan, waarin Dronten een ‘stad’ wordt genoemd.

Jaap Kodde (VVD) ging er zijdelings op in, toen hij sprak over de nieuwe Passage Dronten: „Ik denk dat we mooie uitzichten krijgen over ons mooie dorp - dorp - Dronten.”

Burgemeester grijpt in

Het door Raterink zo gewenste uitsluitsel kwam er niet. Wethouder Nico Verlaan is de warmste pleitbezorger voor de term ‘stad’ en hij gaat over het verkeer- en vervoerplan.

De wethouder kreeg donderdag van de burgemeester echter de opdracht om uitsluitend in te gaan op hoofdlijnen. De kwestie stad of dorp werd door Verlaan gezien als detail en werd dus verder niet behandeld.

Lazise Hillebregt (D66) wilde later in de vergadering nog een opmerking over dit onderwerp maken, maar opnieuw greep de burgemeester in: „Ik vind het zó’n zinloze discussie…”