Scootmobiel
Scootmobiel ©maartenheijenk.nl

Stelling van de Week | Alleen SP en Jezus Leeft voor afschaffen eigen bijdrage zorg

Algemeen

DRONTEN - Slechts twee van de negen partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand zijn vóór het afschaffen van de eigen bijdrage in de zorg (WMO). Die twee partijen zijn SP en Jezus Leeft.

Stelling van de Week:
De gemeente Dronten schaft de eigen bijdrage in de zorg (WMO) af
.

DeDrontenaar.nl legt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wekelijks een stelling voor aan de lezers èn aan de politieke partijen. Hieronder de standpunten over de stelling rond de eigen bijdrage in de zorg:

SP - helemaal eens

Mensen maken niet voor hun plezier gebruik van de WMO. Een boete in de vorm van een eigen bijdrage is niet sociaal.

Jezus Leeft - eens

We zijn een voorstander van betaalbare zorg.

ChristenUnie - neutraal

De eigen bijdrage kan in overeenstemming worden gebracht met de plannen van het huidige kabinet, namelijk. een vaste bijdrage van 17,50 euro per 4 weken. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen bijdraagt naar vermogen.

D66 - neutraal

Gemeenten kunnen sinds kort inwoners vrijstellen van de eigen bijdrage voor WMO. D66 vindt dat Dronten voor maatwerk moet kiezen als er problemen zijn. De eigen bijdrage afschaffen gaat D66 te ver.

GroenLinks - neutraal

Een eigen bijdrage vragen is niet onredelijk. Wat GroenLinks betreft is deze inkomensafhankelijk, met extra oog voor mensen die de dupe zijn van een stapeling van eigen bijdragen. Eigen bijdragen zijn beleid van de rijksoverheid, niet de gemeente.

VVD - oneens

De VVD wil de beste zorg voor iedereen betaalbaar houden door zuinig en verstandig met zorg om te gaan. Daarom is de VVD voorstander van een eigen bijdrage. Nederland heeft de beste zorg van Europa. Het kost geld om dat in stand te houden.

CDA - helemaal oneens

Ondanks forse bezuinigingen in de Wmo, is de huishoudelijke hulp in Dronten nog steeds goed geregeld. Men betaalt naar draagkracht mee via de eigen bijdrage. Zo zorgen we dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare inwoners.

Leefbaar Dronten - helemaal oneens

Een goed zorgaanbod is noodzakelijk maar kost veel geld. Benodigde zorg moet altijd bereikbaar blijven voor inwoners met een kleine portemonnee. Dat de overige gebruikers een eigen bijdrage betalen naar draagkracht vindt Leefbaar Dronten logisch.

PvdA

Geen standpunt (bekendgemaakt).

Stelling van de Week | lezerspoll

De gemeente Dronten schaft de eigen bijdrage in de zorg (WMO) af

Helemaal eens 40%
Eens 14%
Neutraal 11%
Oneens 17%
Helemaal oneens 17%
Onze internetpoll is geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef.
Het geeft slechts een indicatie van de meningen van de lezers.

Gemeenteraadsverkiezingen