Sport- en dansscholen mogen zonder probleem naar bedrijventerreinen in Dronten

Algemeen

DRONTEN - De gemeente Dronten wordt soepeler als het gaat om vestiging van bedrijven op bedrijventerreinen. Sportscholen, dansscholen, yoga en maatschappelijke diensten zoals fysiotherapeuten worden geen strobreed meer in de weg gelegd. Ook functiemenging en branchevervaging gaat de gemeente door de vingers zien.

Tot nu toe moest het college van B en W altijd toestemming verlenen als er afgeweken wordt van de regels voor bedrijventerreinen. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplein voor de bedrijventerreinen is straks goedkeuring van een ambtenaar voldoende.

Grotere flexibiliteit

Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten): „Het belangrijkste is dat er grotere flexibiliteit komt op de bedrijventerreinen.” Volgens de wethouder is daaraan een toenemende behoefte.

„We krijgen vragen in die richting en hebben goed gekeken of we hier kunnen afwijken, of we andere bedrijven dan niet benadelen. We hebben geconstateerd dat dit niet het geval is en dan willen wij ondernemers graag de ruimte geven.”

Winkelcentra

Zijn dit niet bij uitstek de branches die de winkelcentra levendiger kunnen maken? „We willen iedere ondernemer de vrijheid bieden een locatie te kiezen”, antwoordt wethouder Van Bergen.

„In Biddinghuizen heeft een sportschool zich echt in het centrum gevestigd, omdat hij het belangrijk vindt om daar te zitten. Maar er zijn ook sportscholen die juist een voorkeur hebben voor een bedrijventerrein.”