Afbeelding

ChristenUnie betreurt en respecteert besluit Jaap Oosterveld; nog geen zicht op opvolging

Algemeen

DRONTEN - Het besluit van wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) om zijn ontslag in te dienen als wethouder van de gemeente Dronten is omgeven met emotie. Dat is de reden waarom de scheidende wethouder zelf niet bereikbaar is. DeDrontenaar.nl belde met fractievoorzitter Roelof Siepel voor een reactie.

Wil je reageren op het aangekondigde afscheid van jullie wethouder?
Roelof Siepel (ChristenUnie): „Die reactie valt samen te vatten in twee woorden: wij betreuren en wij respecteren dit besluit.”

Zagen jullie het als fractie aankomen?
„Daar zit het betreuren voor een deel in. Wij zagen dit niet aankomen. Jaap heeft een periode gehad, waarin hij heeft nagedacht: is dit wel wat ik wilde en past dit in mijn leven? Bij dat proces was ik betrokken, dus in dat opzicht is het geen verrassing. Het betreuren zit ‘m er vooral in dat wij op een andere uitkomst gehoopt hadden.”

Kun je het tweede woord - respecteren - toelichten?
„Jaap heeft een hele moeilijke persoonlijke afweging gemaakt. Het wethouderschap is iets dat 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgaat, het is werk dat je nooit loslaat. Dat vraagt persoonlijke offers. Jaap heeft geoordeeld dat er op dit moment in zijn leven sprake is van disbalans. Het vraagt respect om dat tegen jezelf te zeggen. Je bent met ongelofelijk veel passie, inzet en energie aan zo’n ambt begonnen. Hij zegt nu binnen een jaar: het is niet waarop ik gehoopt had, de prijs die ik ervoor moet betalen is aan de zware kant en ik wil me 100% kunnen geven of niet. Om dan tegen jezelf te zeggen ‘het wordt nìet’, dat is een heel moeilijk besluit geweest.”

Moeilijk, maar misschien ook moedig?
„Daarom gebruik ik ook het woord ‘respect’. Ik weet uit eigen ervaring dat je snel zegt: over een paar weken wordt het beter, ik ga nog een poosje door. Om dan te zeggen: beter tijdig stoppen dan er aan onderdoor gaan, dat is inderdaad moedig.”

Hoe lang weten jullie dit al?
„Sinds gistermorgen.”

Heeft hij jullie persoonlijk op de hoogte gesteld?
„Hij heeft daar inderdaad een aantal mensen persoonlijk van op de hoogte gesteld. In het proces dat eraan vooraf is gegaan is er met veel mensen gesproken om tot een goede afweging te komen. Dus er is een kring van mensen die wisten dat Jaap met deze vragen liep.”

De volgende vraag komt er heel snel achteraan. Maar jullie hebben ongetwijfeld al nagedacht over de opvolging van Jaap Oosterveld. Wat hebben die gedachten opgeleverd?
„Als fractie gaan we daarover in eerste instantie met elkaar en daarna met onze coalitiepartners van gedachten wisselen. Dat gesprek met de coalitiefracties heeft nog niet plaatsgevonden, dus daar wil ik niet op vooruit lopen. Het is onze inzet om op niet al te lange termijn een opvolger te kunnen voorstellen. Dat is een intern proces, waarvoor we de tijd nemen. Daarbij gaat kwaliteit voor snelheid.”

Zijn de huidige fractieleden (Roelof Siepel, Marloes Hotting en Marianne Witteveen - m.h.) bereid om deze functie in te vullen?
„Die vraag komt te vroeg. Dat weet ik niet en daar kan ik nog geen antwoord op geven.”

Je hebt daar voor jezelf toch al wel over nagedacht?
„Ja, maar dat is niet de volgorde waarin wij het doen. We gaan eerst kijken: wat willen wij en wat willen de coalitiepartners? Vervolgens gaan we kijken: wat voor man of vrouw hebben we nodig? En daarna gaan we kijken wie er aan dat profiel voldoet. Het zou zomaar kunnen zijn dat de kandidaat uit de fractie komt, maar net zo goed is mogelijk dat de kandidaat van elders komt. Ik weet dat niet. Zoals je zelf al zei: je vraag komt heel snel.”

Jaap Oosterveld