Ada Veldkamp
Ada Veldkamp eigen foto

Home4Kids verhuist naar Zwarte Water: „Kijken en luisteren naar het kind”

Algemeen

DRONTEN - Home4Kids is verhuisd naar Het Zwarte Water 49. Het bedrijf van Ada Veldkamp bestaat sinds 2016. Het is een praktijk voor kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar met psychische problemen, gedrags-, ontwikkelingsstoornissen of een stoornis in het autistisch spectrum.

Home4kids onderscheidt zich van anderen door kleinschalig te werken. „Door naar het kind te kijken en te luisteren krijgt het kind erkenning”, aldus Ada Veldkamp, die zegt mooie resultaten te boeken.