Ophogen Drontermeerdijk uitgevoerd door Boskalis: uiterlijk voorjaar 2022 afgerond

Algemeen

DRONTEN - Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis Nederland hebben maandag hun handtekeningen gezet onder het contract voor de uitvoering van de dijkversterking Drontermeerdijk. 

Volgens Tom Vereijken van waterschap Zuiderzeeland hield Boskalis ’t best rekening met waterveiligheid, belasting voor milieu, flora en fauna, verkeer en omwonenden: „Zo blijft door de aanleg van een tijdelijke weg de N306 tijdens de dijkversterking beschikbaar.”

Overstroming voorkomen

Zoals bekend wordt de Drontermeerdijk over een lengte van ongeveer drie kilometer met ongeveer 2,7 meter verhoogd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Roggebotsluis en de Reevesluis. Het project moet er mede voor zorgen dat het water bij hoog water van de IJssel sneller wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Met de verhoging wordt overstroming in Dronten volgens het waterschap voorkomen.

Waterschap en Boskalis Nederland bereiden de komende periode de werkzaamheden voor zodat begin 2020 gestart kan worden met de uitvoering. „De werkzaamheden zijn uiterlijk voorjaar 2022 afgerond en dan voldoet de Drontermeerdijk aan de gestelde eisen”, aldus Zuiderzeeland.

Ophogen Drontermeerdijk