Canadese populieren langs de Elburgerweg
Canadese populieren langs de Elburgerweg Jaco Houweling

Een Boompje Opzetten | 'Gehate' canadese populieren langs de Elburgerweg

Algemeen

DRONTEN - Kunt u daar ook zo van genieten? Na een lange dag de polder weer inrijden en kilometers ver kunnen kijken. En voor wie goed kijkt is er dan altijd wel ergens aan de horizon een populier te zien.

Langs de buitenwegen om Dronten heen, bijvoorbeeld aan de Biddingringweg en aan de Elburgerweg, zijn populieren rondom de kruisingen met de zijwegen aangeplant. Het zijn de grote hoge bomen die als rijtje geplant zijn. Tussen de stammen door heb je zicht op de zijwegen.

Voor aanplant is in de flevopolders meestal de canadese populier gebruikt. De canadese populier is een kruising van twee andere soorten die al vanaf ongeveer 1750 bekend is. De canadese populier werd in de vorige eeuw massaal aangeplant om klompen en lucifers van te maken.

Gehaat

Zo populair als de boom was in de vorige eeuw zo gehaat werd de populier vanaf de jaren negentig. De populier maakte alleen maar waaibomenhout er waaien zomaar takken uit en met 40 jaar is de boom kaprijp was het verhaaltje dat ieder keer weer verteld werd.

Gelukkig wordt er de laatste jaren weer serieus onderzoek gedaan naar populieren. In het Horsterwold bij Zeewolde heeft Staatsbosbeheer zelfs een heus Populetum (een verzameling populieren om te onderzoeken) aangelegd, waar 95 verschillende populierenklonen aangeplant zijn. Hier zoekt men naar populierensoorten voor de toekomst.

Jaco Houweling

Naschrift van de redactie

Vragen of opmerkingen

Een boompje opzetten