In maart zijn de wijzers weggehaald.
In maart zijn de wijzers weggehaald. Lars Kramer (archieffoto)

Pas in het voorjaar is op de toren van de Open Hof weer te zien hoe laat het is

Algemeen

DRONTEN - Het duurt nog tot het komend voorjaar voordat de wijzers teruggeplaatst worden op de toren van de Open Hof. Het volledige uurwerk-mechanisme moet vervangen worden en dat vraagt een behoorlijke investering van de Protestantse Gemeente Dronten.

Eind maart werden de wijzers van alle vier de klokken van de Open Hof verwijderd. Tijdens een storm was één van de wijzers losgeraakt en er bestond gevaar dat ze zouden vallen.

Hele mechanisme vervangen

Secretaris Lars Kramer van het College van Kerkrentmeesters vertelt dat het niet zozeer om de wijzers gaat, maar om het uurwerk dat daaraan gekoppeld is. Bij het losraken van die ene wijzer is het mechanische deel van de klok beschadigd en kwam de tijd stil te staan. Inmiddels is duidelijk geworden dat het mechanisme in z’n geheel vervangen moet worden.

Het College van Kerkrentmeesters heeft in juni besloten dat de Open Hof in de toekomst alleen dienst gaat doen als vergader- en zalencentrum. Toch is het de bedoeling dat het uurwerk in stand gehouden wordt.

Wanneer kunnen de Drontenaren weer zien hoe laat het is? „We zitten in het beslissingsproces”, antwoordt de secretaris, „Ik verwacht dat we er nog dit jaar een besluit over nemen en dan zullen de wijzers en de tijd hopelijk ergens in het voorjaar weer zichtbaar zijn.”

Zelf betalen

Kramer gaat er van uit dat de kerk het uurwerk zelf moet betalen, want de kerktoren is eigendom van de Protestantse Gemeente. De toren is weliswaar een gemeentelijk monument, maar de gemeente Dronten kent geen subsidieregeling voor het herstel van monumenten.

„Het is dus in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de kerk. Misschien kunnen we een aanvraag bij de gemeente doen, maar dat is niet waar we op dit moment aan denken”, aldus de heer Kramer.

Vraag in gemeenteraad

De ‘kwestie’ kwam vanavond ter sprake tijdens de gemeenteraadsvergadering. Rob van der Schans (D66) vroeg burgemeester Jean Paul Gebben op verzoek van leerlingen van het Ichthus College naar de stand van zaken. De burgemeester komt hier binnenkort op terug.

Open Hof