Hans van Veen overhandigde in mei een petitie van de bewoners van Ketelhaven aan de burgemeester.
Hans van Veen overhandigde in mei een petitie van de bewoners van Ketelhaven aan de burgemeester. ©maartenheijenk.nl (archieffoto)

Bezwaarmakers Windplan Groen weten nog van niks: „De stoomwals dendert gewoon door”

Algemeen

DRONTEN - Windplan Groen maakte vrijdag bekend dat de circa 700 zienswijzen tegen het windmolenpark alleen tot een paar kleine wijzigingen hebben geleid. De indieners van de bezwaren weten nog van niets. In Biddinghuizen wacht Kees Vermetten rustig af, in Ketelhaven klinkt Hans van Veen getergd: „Als burger word ik er zo langzamerhand moe van."

De bezwaren uit de dorpskernen van Biddinghuizen, Ketelhaven en Dronten hebben tot nul aanpassingen geleid, zo meldt de windkoepel. Kennelijk hebben de windboeren de zogenaamde 'Nota van Antwoord' van het Rijk al ingezien, terwijl de bezwaarmakers nog van niets weten. Die hebben alleen de publicatie van Windplan Groen gelezen.

Biddinghuizen

Vooral bewoners van Biddinghuizen en Ketelhaven zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest met pogingen om de dichtstbijzijnde molens geschrapt te krijgen. In Biddinghuizen vindt actievoerder Kees Vermetten het nog te vroeg om te reageren op het afwijzen van de bezwaren: „Want we hebben officieel nog niets gehoord.”

„Wij hebben zienswijzen ingediend en we vinden dat we antwoord moeten krijgen van de regering. Dàt is de procedure. En dat antwoord hebben we nog niet gehad. We hebben onze zienswijzen niet ingediend bij Windplan Groen, maar bij het Rijk. En dus gaan wij pas reageren als we uitslag van het Rijk hebben.”

Ketelhaven

Vermetten’s collega Hans van Veen in Ketelhaven reageert bozer. Ook hij heeft van het Rijk nog niets gehoord en hij vindt het merkwaardig dat Windplan Groen kennelijk al wel een reactie heeft ontvangen: „Mijn vertrouwen in de politiek is tot ongeveer nul gereduceerd.”

„Ik krijg het gevoel dat alles van tevoren al in achterkamertjes besloten is”, vervolgt Van Veen, „Als burger word ik er zo langzamerhand moe van. De stoomwals dendert gewoon door. Op de één of andere manier vinden de provincie en de gemeente dat die windmolens er moeten komen. En als er een burger over klaagt, dan wijzen het Rijk, de provincie en de gemeente naar elkaar, dan zeggen ze dat ze er niks aan kunnen doen.”

„De gemeente Dronten heeft ons gevraagd om alternatieven. Die alternatieven hebben we zowel aan de gemeente als aan de provincie verteld, maar daar wordt vervolgens niets mee gedaan. Dan zeggen ze: het kost te veel tijd als we nu nog van het plan afwijken, dan lopen we de subsidies mis. Ze krijgen dus àlle medewerking van àlle ambtenaren op àlle niveaus en de burger wordt volstrekt genegeerd.”

Windplan Groen

DeDrontenaar.nl