Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Ook Dronten-zuid, Deen, Albert Heijn en Aldi tekenden bezwaar aan tegen Lidl Dronten-west

Algemeen

DRONTEN - Vrijwel alle supermarkten in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant hebben bezwaar aangetekend tegen de vestiging van de Lidl in Dronten-west. Al hun argumenten zijn door B en W stuk voor stuk weersproken.

Al eerder was bekend dat de winkeliers in Suydersee en Swifterbant de nieuwe supermarkt niet zagen zitten. Zij werden daarbij gesteund door Ondernemersvereniging De Driehoek. Inmiddels is gebleken dat ook de verschillende Albert Heijn- en Deen-supermarkten in de gemeente Dronten bezwaar hebben aangetekend, evenals de Aldi en de winkeliersvereniging Dronten-zuid.

Zoals wij eerder schreven zijn alle dertien ingediende bezwaarschriften tegen de komst van de Lidl door B en W afgewezen. Het bestemmingsplan is op twee punten aangepast, maar die punten hebben géén betrekking op de Lidl. Wat het college betreft kan de bouw van de supermarkt dan ook binnenkort beginnen.

Alleen ondernemers

De dertien bezwaarschriften zijn allemaal afkomstig van winkeliers en ondernemers. Ze denken dat de vestiging van een discount-supermarkt in Dronten-west leidt tot ‘een ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur’. Ze vrezen vooral voor de gevolgen voor het winkelcentrum in Swifterbant, maar ook voor de andere winkelcentra in de gemeente.

De ondernemers vinden dat de gemeente heeft gegoocheld met cijfers. Volgens hen past de Lidl zelfs niet in het eigen gemeentelijke beleid. De argumenten vóór de Lidl zijn er in hun ogen achteraf bij gezocht.

De bezwaarmakers wijzen onder andere op de detailhandelsvisie van B en W: ,,Nergens wordt in de retailvisie ook maar één argument aangereikt ten gunste van een discountsupermarkt in Dronten-west. Integendeel, voor dit centrum wordt één full service supermarkt als ideaal gezien.”

Gewenste aanvulling

B en W wijzen al die bezwaren af. In de ogen van het college is de komst van de Lidl een gewenste aanvulling op het supermarktaanbod in de gemeente en zijn de consumenten erbij gebaat. Ze wijzen bijvoorbeeld op de 700 handtekeningen van bewoners.

Dat de nieuwe supermarkt niet in één van de bestaande winkelcentra komt, heeft volgens het college voornamelijk te maken met de voorwaarden van de Lidl.

Geen verstoring

Het gemeentebestuur schrijft dat er voldoende marktruimte aanwezig is: ,,Er treedt geen onevenredige verstoring van de detailhandelsstructuur op”, meent het college, ,,Vanzelfsprekend neemt de concurrentie toe, maar de effecten op de huidige dagelijkse aanbieders op individueel niveau zijn beperkt.”

Het gemeentebestuur denkt dat er ruimte genoeg is voor de bestaande supermarkten ‘om rendabel de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten’.

Als het gaat om de vrees voor leegstand in andere winkelcentra, schrijven B en W dat dit niet rechtstreeks is toe te schrijven aan de komst van de Lidl: ,,Dit is de algemene landelijke tendens in winkelcentra.” Het gemeentebestuur wijst erop dat leegstand onder andere te maken heeft met het online shoppen: ,,Dit proces is onomkeerbaar.”

Verkeer

Bezwaren zijn er ook over de verkeersstromen en het parkeren. B en W schrijven dat zowel de extra hoeveelheid vrachtverkeer op de Gildepenningdreef als een nieuw kruispunt op de Gildepenningdreef geen probleem vormt voor de verkeersafwikkeling. Ook vindt het college dat het aantal geplande parkeerplaatsen van 146 aan de normen voldoet.

Lidl in Dronten-west