Afbeelding
Google Maps

Aantal studentenkamers op de campus in Dronten gaat van 400 naar 6- à 700

Algemeen

DRONTEN - De gemeente en Aeres Hogeschool Dronten hebben afgesproken dat de huisvesting van studenten de komende periode voor een belangrijk deel op de campus plaatsvindt. Momenteel zijn daar ruim 400 studenten gehuisvest. De christelijke agrarische hogeschool verwacht er tussen de 200 en 300 extra studenten onderdak te kunnen bieden.

De hogeschool groeit de laatste jaren als kool. Aeres rekent erop dat deze groei nog een aantal jaren doorzet en dat het studentenaantal daarna stabiel blijft op rond de 2.500. Vanwege die groei wordt het schoolgebouw al uitgebreid.

Gesprekken

De huisvesting van die studenten moet volgens de samenwerkingsovereenkomst van gemeente en school voor een flink deel op het campusterrein plaatsvinden, maar ook ‘breder in Dronten’. Voor nieuwe kamers op de campus is Aeres momenteel in gesprek met een ontwikkelaar en een bouwbedrijf. Ook is er contact met een partij die het beheer kan verzorgen.

Tegenover de groei van het aantal studenten op de campus, staat de afname van het aantal arbeidsmigranten. Momenteel wonen er 270 ‘Polen’ in de oude studentenwoningen. De vergunning hiervoor loopt in 2023 af en wordt daarna niet verlengd. „De gebouwen zijn afgeschreven”, melden gemeente en Aeres.

Voormalig sportterrein

Het aantal kamers op de campus wordt deze zomer al met 72 uitgebreid. De hogeschool heeft een projectontwikkelaar bereid gevonden om deze tijdelijke woningen te bouwen op het voormalige sportterrein.

Die nieuwe kamers zijn volgens het bestemmingsplan toegestaan. Toch hebben buren van De Sikkel bedenkingen geuit. Volgens wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) is de Aeres Hogeschool deze buren al aardig tegemoetgekomen. Hij wijst erop dat de kamers op grotere afstand van de woningen worden geplaatst dan wettelijk mogelijk is. Ook weet hij dat de nieuwe woningen geblindeerde gevels krijgen aan de kant van de woningen.

Met open armen

„Blijft natuurlijk staan dat de combinatie van wonen en studenten op voorhand niet door iedereen met open armen wordt ontvangen”, erkent Siepel, „Maar dat is in dit geval in het bestemmingsplan al mogelijk gemaakt, dus daar kan ik ook niet heel veel aan veranderen.”

Bewoners van De Sikkel maken zich ook zorgen over de toekomst. Wat gebeurt er met de studentenhuizen als blijkt de studenten geen belangstelling hebben? Ze hebben gelezen dat studentenkamers na 18 maanden leegstand aan anderen mogen worden verhuurd. De bewoners stellen dat hierover totaal geen overleg is geweest met de gemeente.

Studentenhuisvesting

Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 4 uur geleden
Swift'64 speelt voor de nacompetitie thuis tegen Enter Vooruit.
Wat is er dinsdag te doen? Swift'64, sociale veiligheid, computerspelen 4 uur geleden
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten).
B&W vragen meer tijd voor beantwoorden lastige vragen over arbeidsmigranten de regt 5 uur geleden