In het donkergroen de zoekgebieden voor nieuw bos.
In het donkergroen de zoekgebieden voor nieuw bos. provincie Flevoland

Dronten bepaalt zelf waar nieuwe bossen komen en heeft nog geen zoekgebieden

Algemeen

DRONTEN - B en W geven de gemeenteraad uitleg over het veelbesproken kaartje met mogelijke bosgebieden bij Dronten: „Het is een kaartje van de provincie met zogenoemde ‘zoekgebieden’: plekken waar de aanleg van bos volgens de provincie niet ten koste gaat van andere waarden en functies zoals open landschap, aardkundige en archeologische waarden of windmolens.”

De provincie Flevoland heeft een ‘bossenstrategie’ vastgesteld met 1.700 hectare extra bos voor de komende 29 jaar. Bij de achtergrondinformatie publiceerde de provincie een kaartje met zoekgebieden.

Veel vragen

Dit kaartje werd overgenomen door DeDrontenaar.nl. Die publicatie leidde tot veel vragen van de betrokken landbouwers, maar ook van de raadsfracties van CDA, ChristenUnie en D66.

B en W antwoorden dat het kaartje geen formele status heeft als provinciaal beleid. Wel erkent het college betrokken te zijn geweest bij de bossenstrategie: „Hierbij is niet gesproken over zoeklocaties en/of hectares voor bossen en er zijn geen kaarten getoond waar bossen zouden kunnen komen.” Het gemeentebestuur had het kaartje voor publicatie in DeDrontenaar.nl niet gezien.

Combinatie met landbouw

In het plaatje worden gebieden ten zuidwesten van Dronten aangegeven, waar landbouw mogelijk gecombineerd kan worden met bos. B en W bevestigen dat tegenover de provincie is aangegeven ‘in algemene zin’ kansen te zien voor deze combinatie.

„Maar in gesprekken met de provincie is niet gesproken over oppervlaktes of zoekgebieden. Het college heeft geen gebied aangegeven of voor een gebied gekozen.”

Woningbouwlocaties

De afbeelding zegt volgens het college niets over waar de toekomstige woningbouwlocaties van Dronten komen. Wel zien B en W bij nieuwe wijken mogelijkheden voor bosaanleg. Ook daar voegt het gemeentebestuur meteen aan toe dat er nog geen zoeklocaties zijn.

De gemeente kondigt aan: „Naar aanleiding van de bossenstrategie Flevoland is het college voornemens om een eigen visie te formuleren voor de gemeente Dronten.” Daarbij wil de gemeente zelf bepalen waar die bossen komen: „En hierbij werkt de gemeente graag samen met de provincie.”

Bossenstrategie