Afbeelding
Foto: eigen foto

VVD Flevoland wil geen grootschalige windparken meer

Algemeen

DRONTEN - De VVD Flevoland is duidelijk: er is in Flevoland geen ruimte meer voor nieuwe grootschalige windparken. Nieuwe initiatieven moeten volgens de partij stop worden gezet, zodat er ruimte wordt gegeven aan woningbouw, bedrijventerreinen en landbouw. 

Terwijl er in de gemeente Dronten gesteggel blijft omtrent de windplannen Blauw en Groen, roept de VVD dus op dat er geen nieuwe windparken meer gebouwd moeten worden. Volgens de partij staat de provincie ‘aan de vooravond om invulling te geven aan grote opgaven in de provincie die gericht zijn op wonen, werken en landbouw’. En daar is ruimte voor nodig. “Hierin passen geen nieuwe grootschalige windparken, omdat Flevoland haar ruimte hard nodig heeft”, reageert Henri van Ulsen, statenlid namens de VVD. 

Als de regioplannen Zuid, Oost, Noord en West (waar ook Windplan Blauw en Groen onder vallen), afgerond zijn, levert Flevoland een aandeel van liefst 16,6 procent aan de landelijke opgave voor de opwek van energie. Als het aan de Flevolandse VVD ligt, is dat genoeg, om zo Flevoland ook mooi en aantrekkelijk te houden voor de nieuwe inwoners die in Flevoland komen wonen. “Onze leefomgeving en het landelijk gebied is té belangrijk om vol te zetten met nog meer windmolens, daarvoor is ons gebied al meer dan voldoende ingekleurd”, aldus Van Ulsen. 

!