Afbeelding
Foto: Pixabay

Kwetsbare mensen bovenmatig betrokken bij burenruzies

Algemeen

DRONTEN - In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Maar liefst bij een kwart van de meldingen was er sprake van complexe problemen, een stijging van ruim 10%.

“Daarbij kwamen kwetsbare mensen vaak in beeld. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan”, aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. Ook in de gemeente Dronten herkent MDF buurtbemiddeling dit: “het is een stijging elk jaar weer, maar in 2022 echt meer dan in andere jaren”, zegt coördinator Annelies Brouwer. Buurtbemiddelingsorganisaties zijn bezorgd over het groeiend aantal kwetsbare mensen met complexe problemen dat betrokken is bij burenruzies.

“In een steeds complexere maatschappij waarin zelfredzaamheid belangrijk is, zien Buurtbemiddelingsorganisaties een grotere groep die moeite heeft om mee te komen. Ze krijgen meer problemen en minder begeleiding om ze op te lossen,” zegt Herder. Die begeleiding is ook nodig in het omgaan met de buurt, elkaar ontmoeten en te leren kennen. Brouwer: “als je je buren kent, kun je makkelijker begrip opbrengen voor bepaald gedrag van die ander. Vind je het minder erg om even harde muziek aan te horen, als je weet waarom dit zo belangrijk is voor de buurman. Je hebt dan gewoon meer begrip ervoor en ervaart zelfs het minder als overlast. Dat zien we ook ontstaan tijdens de bemiddelingsgesprekken: als je het snapt, weet waarom, irriteer je je echt minder snel eraan.”

Minder meldingen

Opvallend aan de meldingen uit 2022 is verder dat het totaal aantal meldingen afnam. Landelijk gaat het om een daling van 3% ten opzichte van 2021. In de steden was de daling zelfs 12%. Dit is ook zo in de gemeente Dronten: in 2021 was buurtbemiddeling drukker dan ooit tevoren, gevolgd door een ietwat rustiger 2022. Brouwer: “de lockdowns van de coronaperiode hebben in sommige situaties als een soort van hogedrukpan gefungeerd. Lichte irritaties die misschien pas later zich zouden ontwikkelen tot een conflict als er geen lockdown zou zijn, vlamden toen sneller op.”

De top 3 van klachten bestond, net als voorgaande jaren, uit geluidsoverlast, pesten/verstoorde relatie met de buren en tuin/buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue.

De politie en de woningcorporatie verwijzen actief door naar buurtbemiddeling. Zij worden vaak als eerste benaderd door mensen die burenoverlast ervaren. “Velen vinden het de taak van de politie, gemeente of woningcorporatie om hun probleem op te lossen”, zegt Gert Veurink, lid van de Eenheidsleiding van politie Oost-Nederland en ambassadeur van buurtbemiddeling. “Maar als politie zijn wij altijd maar kort aanwezig. Als buren zit je aan elkaar vast, je kiest ze niet zelf uit. Daarom zullen bewoners moeten praten met hun buren over hun ergernissen en standpunten om elkaar beter te begrijpen. Buurtbemiddelaars kunnen dat gesprek als onafhankelijke partij uitstekend in goede banen leiden.”
MDF buurtbemiddelingMeer weten over buurtbemiddeling of wilt u uw situatie aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator, Annelies Brouwer via buurtbemiddeling@mdflevoland.nl of 0320-211700.

Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 4 uur geleden
Swift'64 speelt voor de nacompetitie thuis tegen Enter Vooruit.
Wat is er dinsdag te doen? Swift'64, sociale veiligheid, computerspelen 5 uur geleden
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten).
B&W vragen meer tijd voor beantwoorden lastige vragen over arbeidsmigranten de regt 5 uur geleden