V.l.n.r.: Wouter Slob (secretaris-directeur), Jaap Lodders (heemraad), Hetty Klavers (dijkgraaf), Tom Vereijken (heemraad) en Jo Caris (heemraad).
V.l.n.r.: Wouter Slob (secretaris-directeur), Jaap Lodders (heemraad), Hetty Klavers (dijkgraaf), Tom Vereijken (heemraad) en Jo Caris (heemraad). Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Nieuwe heemraad voor Waterschap Zuiderzeeland

Algemeen

FLEVOLAND - Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft dinsdag 6 juni de nieuwe heemraden gekozen. De drie nieuwe heemraden zijn Jaap Lodders namens ‘BBB/Ongebouwd’, Jo Caris namens ‘Water Wonen en Natuur’ en Tom Vereijken namens de fractiecombinatie ‘AV50 (AWP, VVD en 50PLUS)’. Daarmee heeft het waterschap een nieuw dagelijks bestuur onder leiding van dijkgraaf Hetty Klavers: het college van Dijkgraaf en Heemraden. Daarnaast is het nieuwe bestuursprogramma voor deze bestuursperiode vastgesteld. Het programma is opgesteld in samenwerking met alle (gecombineerde) fracties in het algemeen bestuur.

Het nieuwe bestuursprogramma ‘Verbinden en koers houden’

In het bestuursprogramma staat op hoofdlijnen wat voor het waterschap belangrijk is en welke onderwerpen het bestuur de komende vier jaar wil aanpakken. Het programma bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur, met in het achterhoofd dat waterschapswerk nooit ‘af’ is. Belangrijke vraagstukken krijgen extra aandacht. Hierbij kan worden gedacht aan de beschikbaarheid van water nu en in de toekomst, meer rekening houden met water en bodem bij gebiedsontwikkelingen (‘Water en bodem sturend’) en inwoners meer betrekken bij het waterschapswerk. Het nieuwe college gaat het bestuursprogramma verder uitwerken in een collegeplan voor de komende vier jaar.

Afscheid heemraden

Met het benoemen van de nieuwe heemraden, neemt Waterschap Zuiderzeeland afscheid van de aftredende heemraden Piet Boer en Andries Poppe.

Afbeelding
AIR, Arooj Aftab, Miles Kane en Jonny Greenwood (Radiohead) op Lowlands 19 uur geleden
Afbeelding
Agenda zaterdag: Opwekking, open huis voedselbank, G-korfbal, Peppa, voetbal 20 uur geleden
Afbeelding
Onderzoek naar arbeidsmigranten en permanente bewoning Boschberg en Bremerberg 20 uur geleden