Afbeelding
Foto: Google Maps

Groot Kindcentrum met vijf basisscholen verrijst aan de Lijzijde

Algemeen

DRONTEN – Aan de Lijzijde komt een groot Kindcentrum met vijf scholen en kinderopvangorganisaties. Dat maakte de Gemeente Dronten donderdagochtend bekend. De vijf scholen -GBS de Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster- en Kinderopvangorganisatie Dronten en Kleurrijk delen straks één gebouw maar blijven zelfstandig en herkenbaar. Na onderzoek en op basis van de voorkeur van de deelnemende organisaties kiest de gemeente voor de huidige locatie van basisschool Aan Boord.

Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie, op basis van wensen van schoolbesturen, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er zijn meerdere locaties onderzocht waarbij twee locaties uiteindelijk nagenoeg gelijkwaardig scoorden, namelijk locatie Aan Boord en locatie De Ketting. Uiteindelijk is voor locatie Aan Boord gekozen omdat het strategisch ligt binnen het gebied waar de leerlingen vandaan komen. Deze plek is ook goed bereikbaar vanuit het Hanzekwartier, waar de komende jaren nog veel woningen gebouwd zullen worden.

Ook ligt de Lijzijde in een groene omgeving en heeft het gebied daardoor goede aanknopingspunten om de buitenruimte deels in te richten als leeromgeving. Deze groene buitenruimte vervult niet alleen een functie voor het Kindcentrum, maar ook voor de omliggende buurt.

Huidige gebouwen voldoen niet meer

Gemeente Dronten is wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in kwalitatieve huisvesting. De huidige gebouwen waarin het onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie in Dronten centrum zijn gevestigd zijn zeer verouderd. Dit geldt ook voor de gymnastieklokalen. De huidige eisen voor modern onderwijs vragen om duurzaamheid en een goed binnenklimaat. De vijf scholen in Dronten centrum hebben zelf aangegeven te willen kijken of samenwerking in een Kindcentrum (inclusief gymzaal/ruimte voor sport en spel) haalbaar is.
Omwonenden van de locatie van Aan Boord en de gebruikers van het Kindcentrum (ouders van de leerlingen) worden betrokken bij het nieuw te ontwikkelen Kindcentrum. Samen met hen wordt gekeken op welke manier de inpassing van het Kindcentrum zo goed mogelijk kan plaatsvinden. Op korte termijn start hiervoor een participatietraject geleidt door een extern bureau. Nog niet is bekend wanneer het Kindcentrum de deuren kan openen.

Centrumscholen

Afbeelding
Jochem Myjer, Peter Pannekoek en Bert Visscher zijn al uitverkocht in De Meerpaal 1 uur geleden
Afbeelding
Plannen voor huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerrein aan Rendierweg 2 uur geleden
Afbeelding
Markt bij Ontmoetingspark Buiten: "Het aanbod is heel divers" 23 uur geleden