D66 stelt kritische vragen over opdracht Redeplein

Algemeen

Kritische vragen D66 over opdracht Redeplein
D66 heeft bij herhaling gevraagd om inzage in de opdrachtverstrekking aan bureau Khandakar over de inrichting van het Redeplein. Tot op heden heeft het college van burgemeester geweigerd hierin openheid van zaken te geven. De fractie van D66 heeft daarom kritische vragen gesteld aan het college.
Ontwerpen Redeplein
De initiatieven van het college van burgemeester en wethouders over vormgeving en inrichting van het Redeplein blijven de fractie van D66 verbazen. In het voorjaar werden in opdracht van het college een aantal kostbare ontwerpen gepresenteerd door bureau Khandakar. Na een verwarrende discussie over de rol van het college hierin, een plotseling uit de lucht vallend vierde ontwerp en een uitvoerige enquête in DeDrontenaar.nl besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met een enquête over het Redeplein door onderzoeksbureau I&O.
Vraagtekens bij de opdracht
Gaande de discussie is steeds meer onduidelijkheid ontstaan over hoe de opdracht van het college aan bureau Khandakar nu precies luidt. De Raad is voorgehouden dat in de opdracht sprake is van een taakstellend bedrag van ? 475.000,- . Khandakar heeft echter een aantal peperdure varianten aangeleverd (tot ? 1.700.000,-!). Nu vindt D66 het taakstellende bedrag al te veel van het goede, maar dit roept op z'n minst een aantal vragen op. De fractie van D66 heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. Kern van die vragen is dat D66 wil weten hoe de opdracht nu precies luidt. Deze kwestie krijgt een extra lading door de huidige enquête van I&O waarin ruimte lijkt te bestaan voor andere en vooral duurdere varianten.
Niet in stenen investeren
De fractie van D66 is van mening dat op het Redeplein niet in stenen moet worden geïnvesteerd, maar in (nog) meer activiteiten. D66 is daarom teleurgesteld in de vraagstelling van onderzoeksbureau I&O. De enquête gaat alleen over hoe het plein dient te worden aangepast. D66 onderschrijft dan ook de mening van Richard Onderberg, voorzitter van de stichting ProDronten, organisator van de Meerpaaldagen. Deze constateerde dat er ruim honderd activiteiten per jaar plaats vinden en pleitte voor de 0-optie.