Wout Kranen
Wout Kranen OFW

Huurders mogen bij OFW niet te duur èn niet te goedkoop wonen

Algemeen

DRONTEN - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft haar toewijzingsbeleid gewijzigd. Omdat de overheidsregels zijn aangescherpt, hanteert OFW nieuwe inkomensgrenzen.

Persbericht OFW:

,,De regels voor het krijgen van een sociale huurwoning zijn door de overheid aangescherpt. Daardoor heeft Oost Flevoland Woondiensten (OFW) haar toewijzingsbeleid moeten veranderen. Huishoudens met een inkomen boven de ? 38.950 kunnen zich niet langer voor een sociale huurwoning inschrijven.

Voor huishoudens met een inkomen tussen de ? 34.911 en ? 38.950 heeft woningcorporatie OFW beperktere mogelijkheden om een woning te huren. Ook is het inkomen bepalend voor de hoogte van de maximale toegestane huur van woningen die men mag huren.

?We hebben in ons nieuwe toewijzingsbeleid geprobeerd onze primaire doelgroep, dat zijn huishoudens met een inkomen tot ? 34.911, zoveel mogelijk te ontzien. Feit blijft echter dat we de voor onze huurders belangrijke keuzevrijheid voor een deel moeten inperken' aldus Wout Kranen, manager wonen bij OFW. ?We zullen de effecten samen met de Huurders Belangen Vereniging het komend jaar goed volgen. Bijvoorbeeld of er leegstand ontstaat, of juist langere wachtrijen'. Vorige week hebben alle woningzoekenden informatie ontvangen over alle wijzigingen.

De belangrijkste wijziging is dat alle woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning moeten huren die past bij hun inkomen ?De overheid wil voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Dit kost namelijk veel huurtoeslag, iets wat we met ons allen moeten betalen? vertelt Kranen.

Het is dan bijvoorbeeld zo dat als men alleen is of met zijn tweeën én er huurtoeslag aangevraagd kan worden, er een woning met een huurprijs van maximaal ?? 576,87 gehuurd kan worden. Op de website van OFW is nadere informatie over dit onderwerp te vinden.''

Abonneer gratis

op de digitale krant