©maartenheijenk.nl

,,GroenLinks toont zich slecht verliezer en gaat met modder gooien''

Algemeen

DRONTEN - ,,GroenLinks zit wat in een hoekje te pruilen'', schrijft SP-afdelingsvoorzitter Anneke Popa naar aanleiding van de kritiek van Paul Vermast (GroenLinks). ,,GroenLinks toont zich een slecht verliezer. Na de strijd om de arbeidsmarktregio verloren te hebben gaan ze met modder gooien'', aldus SP-fractievoorzitter Jan den Boer.

Paul Vermast uitte vanmorgen forse kritiek op het feit dat de fractie van de SP in de discussie over de arbeidsmarktregio de kant van CDA en VVD koos. DeDrontenaar.nl vroeg de afdelings- en fractievoorzitter van de socialisten om een reactie. Die geven we hieronder letterlijk weer.

Reactie Jan den Boer, fractievoorzitter SP Dronten:

,,GroenLinks toont zich een slecht verliezer. Na de strijd om de arbeidsmarktregio verloren te hebben gaan ze met modder gooien. Dat op zich is niets nieuws. Dat zie je vaker.

Hoe krijg je het voor mekaar om de keuze voor een arbeidsmarktregio in termen van links of rechts te duiden. Wij hebben een aantal garanties gevraagd van het college m.b.t. de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Die garanties hadden betrekking op de een aantal bedenkingen uit het onderzoeksrapport van Hogeschool Windesheim, die een eventuele overgang van arbeidsmarktregio onderzocht heeft.

Het College kon onvoldoende of totaal niet garanderen waar wij om vroegen. Heel belangrijk was dat we eventueel geen compensatie zouden krijgen bij overschrijding van de hoeveelheid uitkeringsgerechtigden in de vangnetregeling BUIG (de vergoeding vanuit het Rijk m.b.t. de bijstand) als we t.g.v. die eventuele overstap naar Zwolle zouden gaan. Daar wilden we keiharde garanties voor zien. Die kregen we niet.

Als we de overstap niet zouden maken viel dat argument sowieso weg, dan had je wel recht op compensatie. Dit was voor de SP het meest doorslaggevende argument. Ook de OBD (het orgaan van de mensen in een uitkering) had in een reactie gewezen op de ontvlechtingskosten. Ook daar waren we het mee eens en hebben we vragen over gesteld. Ook hier onvoldoende garanties.

Ook bureau Berenschot heeft in een rapport over de participatiewet zijdelings gewezen naar het feit dat er geen of nauwelijks interesse is voor Dronten vanuit Zwolle. Althans dat zeggen de cijfers. Kijk voor de aardigheid de stream op de gemeentelijke website eens na m.b.t. dit onderwerp en dan zul je zien dat wij uitgebreid ons SP standpunt uitleggen.

Niets geleend van VVD of CDA, maar evenmin van de andere partijen. Wij staan voor een volstrekt eigen geluid. Niets links of rechts inhalen van andere partijen. Die begrippen zijn trouwens niet meer toe te passen in de huidige politiek. Kijk voor de aardigheid naar de landelijke politiek waar de PvdA een 'rechtse' koers zou varen en de VVD een 'linkse'.

Het is tot onze verbazing schijnbaar volstrekt vanzelfsprekend dat de voorstemmers voor het collegeplan om over te stappen naar Zwolle al deze bezwaren, waar het college geen garanties voor wil geven, voor lief nemen.

Dat weigert de SP. Is dat links of is dat rechts?''

Anneke Popa, afdelingsvoorzitter SP Dronten:

,,GroenLinks zit wat in zijn hoekje te pruilen. Hun voorstel is weggestemd en dat mede dankzij de steun van de SP. Onbegrijpelijk dat SP niet automatisch tegen rechts is?

Deze argumentatie wordt in het blog aangehaald: ,,de, als grappig bedoelde, toelichting dat ze nu eindelijk eens haar rol kon vervullen als 'tegenpartij'.''

Tegenwoordig kan de SP het met alle richtingen eens zijn en dat werd benadrukt door de heer Den Boer. De SP houdt de belangen van de mensen niet in het achterhoofd, nee, zij staan centraal! En daarom kan de SP het ook met de VVD eens zijn.

In dit geval liggen er twee onderzoeken van Windesheim en Berenschot. Uit beide onderzoeken blijkt dat de overstap naar een andere regio niet zonder risico's is. Moeten we dan uitgaan van aannames zoals GroenLinks voorstelt? De overstap wagen en als er straks geen geld en dus geen voorzieningen kunnen worden aangeboden tegen de mensen zeggen: ,,Helaas, het leek ons een goed plan, maar er is geen geld dus zoekt u het maar uit.''

Ik citeer uit de blog: ,,Voor onze inwoners die op zoek zijn naar werk is in ieder geval niet gegarandeerd dat hun belangen goed zijn gediend. Nader onderzoek werd door dezelfde partijen weggestemd want in het rapport Windesheim was kennelijk voldoende munitie te vinden om je eigen gelijk te funderen. Dat je daarbij even veel argumenten die het tegendeel bewijzen moet negeren liet -de SP met name- maar even buiten beschouwing.''

GroenLinks kan met deze overstap niet garanderen dat de belangen van de mensen goed zijn gediend en het ingediende voorstel was niet: we gaan nader onderzoeken. Nee, het voorstel was overstappen naar de andere regio en daarna eens kijken of we nog iets moeten gaan uitzoeken. Wij als SP hebben geen tegenargumenten gehoord die het tegendeel bewijzen.''