Afbeelding

MijnStemhulp.nl - Politiek over internationale sportvenementen

Algemeen

In de aanloop naar de Statenverkiezingen heeft de stemwijzer MijnStemhulp.nl de dertien politieke partijen in Flevoland een aantal stellingen voorgelegd. Deze keer over internationale sportevemenenten.

Stelling MijnStemhulp.nl:

De provincie subsidieert internationale sportevenementen.VVD ? neutraal

Grote sportevenementen zijn van economisch en toeristisch belang, en zetten Flevoland nationaal en internationaal ´op de kaart. Indien een groot sportevenement naar Flevoland gehaald kan worden, kan daar de provincie ook eventueel aan meebetalen.

PvdA ? eens

Internationale sportevenementen kunnen de aantrekkingskracht van Flevoland vergroten. De PvdA vindt dat hier een stukje subsidie tegenover mag staan van de provincie.

CDA - eens

Er moet ruimte zijn in Flevoland voor dergelijke evenementen. Het CDA benadrukt ook het belang van de amateursport op plaatselijk niveau. Voorzieningen moeten op peil blijven. Gehandicaptensport heeft daarbij onze speciale aandacht.

SP - eens

Wanneer de sportevenementen een bijdrage leveren aan de versterking van de breedtesport, is de SP voorstander van twee evenementen per jaar.

D66 ? helemaal eens

Grote sportevenementen dragen bij aan de economie en de uitstraling van Flevoland.

ChristenUnie - oneens

De ChristenUnie ziet dit niet als provinciale taak. Daarnaast komt hiermee vaak ook de zondagsrust in het geding.

GroenLinks ? eens

Als een evenement bijdraagt aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van Flevoland kan de Provincie, binnen redelijke grenzen, financieel bijdragen.

SGP ? helemaal oneens

De provincie moet zich niet met dergelijke evenementen bezig houden. SGP is ook tegen sportverdwazing.

50Plus ? oneens

Geen kerntaak van de provincie.

Partij voor de Dieren - helemaal oneens

De PvdD pleit voor kleinschalige sportevenementen, voor sporters met verschillende niveaus. Het is een overheidstaak om sporten voor iedereen mogelijk te maken zeker ook voor lichamelijk en verstandelijk beperkten. Topsport valt buiten deze taak.

OPA Flevoland ? neutraal

Maar mag niet buitensporig worden.

Jezus Leeft ? helemaal oneens

Wij vinden dat internationale zaken op internationaal niveau geregeld dienen te worden.

De PVV heeft de vraag niet beantwoord.

Zie ook www.MijnStemhulp.nl.