Lezing Peter Toonen bij KoffieMet in Dronten

Algemeen

DRONTEN - KoffieMet houdt op dinsdag 10 februari om 20 uur een lezing bij Restaurant Moellies aan Het Havenplein 2. Spreker is Peter Toonen.

KoffieMet omschrijft zichzelf als: "Een team van 4 mensen die zonder winstoogmerk de mogelijkheid scheppen voor mensen om geïnformeerd te worden over uiteenlopende actuele en/of informatieve onderwerpen."

Persbericht KoffieMet:

Peter Toonen vertelt al jaren dat de oude Maya's de huidige tijd al meer dan duizend jaar geleden konden waarnemen (voorspellen), een tijd waarin alles steeds sneller en materialistischer lijkt te gaan. Volgens hem laten de Maya's ons zien dat achter de huidige geld-, energie- en milieu crisis zich juist nieuwe kansen kunnen openbaren.

Het belangrijkste wat de Maya's ons kunnen leren is dat tijd niet slechts lineair voort gaat, maar zich voordoet in cycli. Duizenden jaren is er geleefd in het houvast van een gesloten piramide structuur met hoge heren aan de top. Is de tijd nu gekomen voor een levenswijze vanuit een open cirkel van gelijkheid en transparantie. Van top-down naar bottom-up: collectieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien, of is er een verslaving aan oude patronen, bijvoorbeeld aan rationele verklaringen voor wat 'waar' is, of aan een groep die je steunt, maar waarbinnen jij niet jezelf kunt zijn? Hoe verslaafd zijn we aan de illusie die ons wordt aangereikt door 'hen' die onze (social) media beheersen?

Zijn wij als mensen slaven van welke goden dan ook of zijn wij als mensen zelf de goden die zichzelf en hun eigen wereld hebben geschapen en scheppen.

Kortom een boeiende avond met Peter Toonen, coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya-kalenders."

!