Flevolands Agrarisch Collectief klaar voor agrarisch natuurbeheer
Flevolands Agrarisch Collectief klaar voor agrarisch natuurbeheer brugmedia.nl

Flevolands Agrarisch Collectief klaar voor agrarisch natuurbeheer

Algemeen

DRONTEN - Na ruim een half jaar aan voorbereidingen hebben zes agrarische natuurverenigingen in Flevoland de formele stap gezet naar de oprichting van een collectief. In dit collectief heeft ook LTO Noord een rol. Hiermee is een agrarisch collectief ontstaan met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief.

De omvorming van het stelsel voor agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 was een belangrijke reden voor de vorming van het collectief. De komende jaren (2016 ? 2021) krijgen de collectieven een grote verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau.

Het collectief wordt vanaf 2016 ?eindbegunstigde' van de provinciale subsidie en krijgt de subsidie toegekend op basis van een ecologisch goed onderbouwd plan. Het collectief sluit overeenkomsten af met afzonderlijke beheerders (agrariërs) en moet de komende jaren toe zien op het naleven van de overeenkomsten.

Subsidieregeling

Met deze aanpak verwachten collectieven en provincies meer resultaat te bereiken met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Vanaf 2016 kunnen agrariërs alleen via een collectief in aanmerking komen voor een bijdrage uit de subsidieregeling agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Het Flevolands Agrarisch Collectief ziet haar taken echter breder: naast het agrarisch natuurbeheer gaat het collectief aan de slag met andere zaken die relevant zijn voor een duurzame agrarische sector, zoals de thema's waterkwaliteit en een duurzame invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Voortzetting van het akkerrandenproject OpMaat in 2015 is hier een voorbeeld van.

De zes verenigingen zijn:

- Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied
- ANV Langs de Vaart
- ANV Schokkerambacht
- ANV Rondom Het Greppelveld
- ANV Kop van de Nop
- ANV Akkerwaard