Coby Dekker (midden) met het certificaat.
Coby Dekker (midden) met het certificaat. FAC

Agrarische natuurverenigingen nu officieel erkend door de provincie

Algemeen

DRONTEN - Zes samenwerkende agrarische natuurverenigingen zijn door de provincie Flevoland officieel erkend als uitvoerende organisatie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.                                    

De verenigingen werken sinds begin dit jaar samen in het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) onder voorzitterschap van Coby Dekker.

De erkenning komt voort uit het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari van kracht wordt. De zes verenigingen hebben een organisatie op poten gezet en een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit handboek is beoordeeld en heeft geleid tot het certificaat “Collectief Agrarisch Natuurbeheer” 

?De zes agrarische natuurverenigingen:

  • Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied
  • ANV Langs de Vaart
  • ANV Schokkerambacht
  • ANV Rondom Het Greppelveld
  • ANV Kop van de Nop
  • ANV Akkerwaard