Nico Verlaan en Leane de Graaf bei de overhandiging van de 'kerstwens'.
Nico Verlaan en Leane de Graaf bei de overhandiging van de 'kerstwens'. ©maartenheijenk.nl

Nico Verlaan geeft De Morinel veel begrip maar weinig houvast

Algemeen

DRONTEN - Wethouder Nico Verlaan heeft gisteravond geprobeerd zijn begrip kenbaar te maken voor de bezorgdheid van bewoners van De Morinel over de mogelijke komst van een ‘Polenhotel’. Tegelijkertijd gaf hij de omwonenden weinig houvast. Hij wees daarbij op het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Een actiegroep uit de buurt verzet zich tegen de komst van 45 arbeidsmigranten naar De Morinel 31/33. De gemeente is van plan om een vergunning te verlenen voor dat ‘Polenhotel’. De actiegroep probeerde de wethouder gisteravond op andere gedachten te brengen door hem een ‘kerstwens’ te overhandigen.

Te hard van stapel

Leane de Graaf vond bij die gelegenheid dat de wethouder te hard van stapel loopt: ,,Voordat wij gaan praten over het kanaliseren van onze gevoelens, moet de gemeente zich afvagen: is de wijk De Morinel hiervoor wel de aangewezen plek?’’

De wethouder liet over dat laatste geen twijfel bestaan: ,,De gemeenteraad heeft een beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten en studenten. Wij willen arbeidsmigranten en studenten een plek geven in de samenleving en daarbij moeten wij luisteren naar onze eigen spelregels.’’ Hij benadrukte dat iedereen die zich netjes gedraagt welkom is in Dronten.

Verlaan wil aan de andere kant graag meehelpen aan een goed leef- en woonklimaat voor de omwonenden: ,,Hoe we daar vorm aan gaan geven, dat weet ik nog niet precies. Maar als u goede ideeën hebt, dan nodig ik u uit.’’

Een hoop werk te doen

De wethouder zei over wat er tot nu toe gebeurd is: ,,Het is niet goed gegaan! Dat kan ik niet terugdraaien. Het betekent wel dat ik met mijn collega’s een hoop werk te doen hebben, want wij willen laten zien dat wij er voor u staan en dat Dronten ook voor u leefbaar is en blijft.’’ 

Volgens Verlaan draait het vooral om angst: ,,En het is lastig om uw gevoel van onzekerheid weg te nemen. Wij gaan daarover nadenken, maar het is wel zo dat ik geen verkeerde verwachtingen wil wekken.’’