Vrijwilligers bij het Torenbosje
Vrijwilligers bij het Torenbosje archieffoto

Update | Waterschap verwacht geen risico's bij graven van poel in het Torenbosje

Algemeen

DRONTEN - De stichting Projecten Rondom het Greppelveld heeft alle vergunningen binnen om een poel te kunnen graven in het Torenbosje, halverwege tussen Dronten en Elburg. B en W hebben de bezwaren van de buren afgewezen en ook de betwiste 'watervergunning' van waterschap Zuiderzeeland is binnen.

De buren Carolien en Ruud Graumans hadden bezwaar aangetekend tegen de vergunningen. Het naastgelegen akkerbouwbedrijf vreesde waterschade als gevolg van de poel.

Waterschap Zuiderzeeland ziet die problemen niet en heeft een watervergunning verleend. ,,Bij de tot stand komen van de vergunning is rekening gehouden met de belangen van alle partijen'', aldus het waterschap, ,,Wij verwachten bij de uitvoering geen risico’s op het gebied van water.''

Formaliteiten

De gemeente Dronten had al eerder de vereiste omgevingsvergunning afgegeven. B en W hebben het echtpaar Graumans deels gelijk gegeven in hun protesten tegen die vergunning.

Op advies van de commissie Bezwaarschriften gaat het college nu beter motiveren waarom de vergunning is gegeven. Bovendien gaat het gemeentebestuur nauwkeuriger aangeven waar de poel precies komt. Dit zijn allebei echter formaliteiten, die het afgeven van de vergunning niet in de weg staan.