Lowlands
Lowlands Bart Heemskerk

Verkoop boerderij aan Windplan Groen staat voor Mojo en Lowlands los van stikstofdiscussie

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Eén van de boerderijen die door Windplan Groen zijn aangekocht om stikstofrechten te krijgen, was eigendom van Mojo, de organisator van het Lowlands-festival. Mojo wil geen link leggen tussen deze deal en de ammoniakrechten die horen bij het bedrijfspand. Voor het bedrijf staat deze verkoop los van de stikstofdiscussie.

Voordat Mojo eigenaar werd, was er op de boerderij in Biddinghuizen een pluimveehouderij gevestigd. Windkoepel Groen heeft er na de aankoop weer onmiddellijk eenden naartoe gebracht. Daarmee is de oude ammoniakvergunning opnieuw geactiveerd. Door over twee jaar de stikstofrechten weer in te leveren, omzeilt de windkoepel de stikstofregels voor de bouw van het windpark.

Stikstof en festivals

Landelijk is er een discussie over de gevolgen van de stikstofcrisis voor festivals. Zo werd deze zomer het festival Eilân op Terschelling afgelast uit vrees voor schade aan een nabijgelegen natuurgebied.

Mojo heeft niet overwogen om de stikstofrechten van de pluimveehouderij in Biddinghuizen zèlf in te zetten in ruil voor de stikstofuitstoot van Lowlands. „De verkoop van de boerderij staat vanuit ons perspectief volledig los van de huidige stikstofdiscussie”, meldt woordvoerder Bente Bolman.

Camping

Mojo had de boerderij een aantal jaren geleden gekocht om in te zetten als camping tijdens Lowlands. „Onderdeel van de koop was een boerderijpand”, aldus Bolman.

„Met deze boerderij doen we niets en omdat we er ook in de toekomst geen plannen mee hebben, is de boerderij op zakelijke gronden weer verkocht, inderdaad aan de Windkoepel. De bijbehorende grond is nog wel in ons bezit.”

Windplangroen