Ruthger Steenbeek
Ruthger Steenbeek ©maartenheijenk.nl

Dorp komt met ambitieus plan: zonnepanelen voor héél Biddinghuizen dankzij Windplan Groen

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - De groep ‘verontruste inwoners’ van Biddinghuizen heeft zich met tegenzin neergelegd bij de vijf windmolens vlakbij het dorp. De groep richt zich nu op de miljoenen, die Windplan Groen beschikbaar stelt ter compensatie van het windpark. Samen met Dorpsbelangen wil de voormalige actiegroep proberen héél Biddinghuizen duurzamer te maken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

De overheid eist van Windplan Groen dat ze gedurende vijftien jaar een bedrag van ongeveer 420.000 per jaar besteedt aan de mensen die nadeel ondervinden van de windmolens.

Biddinghuizen vreest voor hinder van vijf windturbines, Ketelhaven verzet zich tegen één turbine. Daarom meent Biddinghuizen recht te hebben op vijfzesde van dat geld en moet Ketelhaven het in hun ogen doen met éénzesde.

Àlle huishoudens

Het plan voor Biddinghuizen werd vanavond uitgelegd tijdens de najaarsvergadering van Dorpsbelangen. Voormalig actievoerder Ruthger Steenbeek vertelde als beoogd voorzitter van de coöperatie-in-oprichting dat het de bedoeling is dat àlle huishoudens van het dorp meeprofiteren: „Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal gelijk, rijk en arm, jong en oud.”

Het plan bestaat uit duurzame projecten. De initiatiefnemers Ruthger Steenbeek en Kees Vemetten hebben dat afgekeken van een windpark op Tholen, waar het geld is besteed aan zonnepanelen op elke woning.

Dorpsbelangen

De ‘verontruste inwoners’ opereren vanaf nu onder de vlag van Dorpsbelangen. Volgens een voorzichtige schatting denken ze dat ieder huishouden in Biddinghuizen ruim 110 euro per jaar te besteden krijgt over een periode van 15 jaar.

„Wij vragen of de bevolking er achter wil gaan staan. Als dat lukt, hebben we over drie jaar een heel mooi plan. Dan gaat het geld niet naar de gemeente of zoals in de Noordoostpolder naar een klein groepje, maar dan gaat het naar Biddinghuizen. En dan krijgt elk gezin in Biddinghuizen hetzelfde voordeel”, aldus de aankomende voorzitter.

Geleerd van Swifterbant

Ruthger Steenbeek vertelde dat zijn groep steeds heeft gezocht naar overleg met Windplan Groen: „Daarin wijken we af van Ketelhaven en Swifterbant.” Hij wees erop dat Swifterbant bij de Raad van State alles heeft verloren: „Daar leer je van.” Zelf heeft hij de indruk dat de windkoepel goed geluisterd heeft naar de bezwaren van de dorpsbewoners.

Hij voegde er wel aan toe dat de verontruste bewoners zich blijven verzetten tegen de vijf windmolens: „Maar we moeten ook realistisch zijn: er is geen alternatieve plek gevonden voor die windmolens. En dan wordt het een heel moeilijk verhaal.”

Windplangroen

Biddinghuizen Energieneutraal