Afbeelding
Foto: Wouter Foppen

Tweede fase onderhoud Bremerbergweg begint over twee weken

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - De Bremerbergweg is op dit moment open voor het verkeer, maar gaat over twee weken weer voor langere tijd dicht. Dan start de tweede fase van het onderhoud aan de weg, omleidingsroutes worden met borden aangegeven. 

Eind juli is de eerste fase van de onderhoudswerkzaamheden aan de Bremerbergweg afgerond. In deze fase vonden de werkzaamheden plaats in het gedeelte Kokkelweg – kruispunt Alikruikweg/Mosselweg. Op 30 augustus start fase 2 en die duurt tot vrijdag 14 oktober. In deze fase vinden de werkzaamheden hoofdzakelijk plaats in het gedeelte tussen de rotonde Spijkweg/Harderdijk en het kruispunt Alikruikweg/Mosselweg.

Wat gaan ze doen?

Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten. De aanwezige klinkers en asfaltverharding worden verwijderd en vervangen door puin en nieuwe lagen asfalt. Tijdens het opbreken van de klinkers en het asfalt en het aanbrengen van zand en puin is het kruispunt berijdbaar voor bestemmingsverkeer. Onder werktijden moet men wel rekening houden met hinder, zoals het wachten voor machines die tijdelijk de doorgang beletten.

Tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen is het kruispunt geheel afgesloten. Verkeer met de bestemming Bremerbergweg/Alikruikweg/Mosselweg en Kokkelweg moet dan via omliggende wegen rijden. De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het plateau staan gepland vanaf 19 september tot en met 30 september.

Buslijn 147

Buslijn 147 zal vanaf 5 september tot 7 oktober niet rijden over de Bremerbergweg. Vanuit Dronten rijdt de bus tot het Plein in Biddinghuizen keert dan om, om via N305 Biddingringweg/Gooiseweg en N302 Ganzenweg naar Harderwijk te rijden. Vanuit Harderwijk rijdt de bus ook via N302 Ganzenweg en N305 Gooiseweg/Biddingringweg naar het Plein in Biddinghuizen.

Voor meer informatie over deze wijziging in de dienstregeling kun je terecht op www.ovregioijsselmond.nl.