Afbeelding
Foto: Biddinghuizen Energie Neutraal

Ingezonden brief: Vier windmolens voor Biddinghuizen

Biddinghuizen

Op dit moment wordt Biddinghuizen omgeven door vele prachtige stille, hoge windmolens waar je als bewoner echt geen hinder van gaat ondervinden. Vandaar dat ze ook bijna in de dorpskern geplaatst kunnen worden. Laag frequent geluid produceren deze windmolens in het geheel niet. Slagschaduw gaan we met deze hoge molens ook niet ervaren. Ernstig giftige stoffen zitten er niet in. De plannen heet dan ook treffend ‘Windplan Groen’.

Na al deze cynische beschouwingen nu wat positiefs.
Het mooie is dat burgers mee mogen participeren, dit is het enige positieve, in onze eigen overlast. Dan moet men het wel kunnen betalen want participeren in windmolens is niet gratis. De agrariërs die hun grond beschikbaar stellen en andere investeerders (The Happy Few) hebben de revenuen, de burgers van Biddinghuizen hebben het nakijken. De indirecte baten voor de burgers, de Gebied Gebonden Bijdrage, is een schijntje ten opzichte van de vele miljoenen winst die de windmolens van Windplan groen voor de happy few genereert.

Zou het niet mooi zijn als vier van de negentig geplande windmolens in eigendom komen van de burgers van Biddinghuizen, hiermee is het mogelijk om alle ruim 3.000 huishoudens in Biddinghuizen een flinke korting op hun energiekosten te verstrekken. Elke maand een flink lager maandbedrag zou een veel reëlere tegemoetkoming zijn voor de last en ergernis van de windmolens rondom Biddinghuizen.
Als burger krijg je niets anders dan die windmolens min of meer in de achtertuin waardoor de burgers van Biddinghuizen goed zicht hebben op het rendement voor de anderen die meestal niet zo dicht bij de windmolens wonen. “Biddinghuizen, de groene afvoerput van Nederland”.

Naast de verwachte komst van luchthaven Lelystad en de vele windmolens rondom Biddinghuizen is er ook nog sprake van het plaatsen van hoogspanningsmasten langs de Biddingringweg, daardoor weer meer overlast en ergernis.
Daarom een oproep aan de inwoners van Biddinghuizen. Maak, daar waar mogelijk, bij de politiek, provincie, gemeente en windplan groen betrokkenen bespreekbaar dat de inwoners van Biddinghuizen vier windmolens in eigendom willen hebben. Dit zal het leed verzachten want als het ons allen direct geld/voordeel oplevert, kunnen we het meer accepteren dat de politiek heeft toegestaan dat deze windmolens zo dicht bij het dorp zijn geplaatst.

Leo Penning en Mart Muller
Bestuursleden energiecoöperatie Biddinghuizen Energie Neutraal.

Afbeelding
AIR, Arooj Aftab, Miles Kane en Jonny Greenwood (Radiohead) op Lowlands 18 uur geleden
Afbeelding
Agenda zaterdag: Opwekking, open huis voedselbank, G-korfbal, Peppa, voetbal 19 uur geleden
Afbeelding
Onderzoek naar arbeidsmigranten en permanente bewoning Boschberg en Bremerberg 19 uur geleden