Biddinghuizen
Biddinghuizen Foto: ©maartenheijenk

Dorpsbelangen Biddinghuizen: “Hebben jongeren wel een fijne plek in het dorp?”

Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Biddinghuizen is scherp op wat er gebeurt op het gebied van de herontwikkeling  an het centrum, het pleinenplan, de ontwikkeling van de Havenweg en de windmolens. Dat meldt de vereniging Dorpsbelangen in haar verslag van de najaarsvergadering. Daar werd verder onder andere gesproken over hangjongeren.

Verslag geschreven door Dorpsbelangen Biddinghuizen:

Tijdens de drukbezochte najaarsvergadering van Dorpsbelangen Biddinghuizen in De Binding heeft voorzitter Dyane van Bavel goed nieuws. ‘Wij kunnen melden dat het bestuur extra versterking heeft gevonden van meerdere aspirant bestuursleden.’ 

De dorpsgenoten Rob van Woerkom, Karin van der Walle, Karin Collou en Marielle Steeneveld hebben op de wervingsactie gereageerd. ‘En dat is hard nodig, want we zijn met heel veel dingen bezig.’

Vijf thema’s

Bestuurslid Joris Heemskerk licht de onderwerpen toe: ‘We hebben tijdens de voorjaarsvergadering veel input opgehaald. Deze hebben wij gekaderd in vijf grote thema’s: Leefbaarheid, Welzijn, Leefomgeving, Sociale cohesie en Veiligheid. Denk aan het in beeld brengen van woonwensen en het zo goed mogelijk ondersteunen van sociale voorzieningen met als voorbeeld Chillpoint, De Kans, De Binding.’

Bovendien is de vereniging scherp op wat er gebeurt op het gebied van herontwikkeling centrum, pleinenplan, de ontwikkeling van de Havenweg en de windmolens.

Sociale cohesie

Hij benadrukt dat sociale cohesie minder concreet te maken is, ‘maar wel het mooiste om te doen. In Biddinghuizen doen we het samen en daar proberen wij vorm aan te geven. Dorpsbelangen is er voor iedereen en we brengen graag mensen bij elkaar. En daar waar ontmoetingen niet goed gaan, kijken we hoe we kunnen helpen.’

En op veiligheidsgebied vindt de vereniging het belangrijk dat iedereen ’s avonds veilig over straat gaat. ‘We horen verhalen over ‘hangjongeren’ bij De Binding en het Educatief Centrum. Maar daarbij vragen wij onszelf ook: hebben deze jongeren wel een fijne plek in het dorp en thuis? Hebben we als dorp en gemeente hen genoeg te bieden?’ In het verslag van de najaarsvergadering zal een uitgebreid overzicht van de onderwerpen bij de vijf thema’s gedeeld worden.

60 jaar

Dyane van Bavel kijkt met de aanwezigen ook terug op 60 jaar Biddinghuizen. Ze laat foto’s zien van de Ladies Night, Kindercamping, Sleepbotenfestival, Boulevard & Korenfestival met spectaculaire laser- en flyboardshow. Met het aansluitende Op Dreef Festival kennen we een superdruk bezochte feestweek waarbij alle activiteiten uitverkocht waren en mensen de organisatie er nog steeds enthousiast op aanspreken. 

Zij sluit af met: ‘Dank aan iedereen die kwam, meedeed, heeft georganiseerd en gesponsord.’ Uit de zaal volgde een instemmend warm applaus.