VLOD-archief met 625 video’s vanaf vrijdag online bij Het Flevolands Archief

Cultuur

DRONTEN - Het door de voormalige medewerkers Johan Banis en Gert van den Heuvel gedigitaliseerde archief van de Vereniging Lokale Omroep Dronten (VLOD) komt online beschikbaar. Het Flevolands Archief zet 625 items en hele uitzendingen vanaf vrijdag op haar website.

De VLOD ontstond in 1973 als experiment voor lokale televisie. Vanaf de eerste uitzending in 1975 heeft de VLOD veertien jaar lang de ontwikkelingen in de gemeente Dronten in beeld gebracht.

Gedigitaliseerd

In 1999 werd de vereniging opgeheven en kwam het archief  in handen van De Meerpaal. Deze droeg het beheer over aan de rechtsvoorganger van Het Flevolands Archief. 

In 2015 kwam er nieuwe aandacht voor dit archief. Al snel werd duidelijk dat het met spoed gedigitaliseerd moest worden. De kwaliteit van de videobanden ging hard achteruit. Dit is opgepakt door Banis en Van den Heuvel. Dankzij hun vrijwillige inzet is dit beeldmateriaal veiliggesteld.

Van de 625 items komen 601 bestanden in de loop van december online te staan. Het Flevolands Archief is een initiatief van diverse overheden, waaronder de gemeente Dronten, en het waterschap. Doel is het beheren en beschikbaar stellen van archieven in de provincie Flevoland, ook voor het publiek.

Het Flevolands Archief

!