Boeken blijven belangrijk voor bieb, maar focus gaat meer naar lokale samenleving

Cultuur

DRONTEN - „Boeken blijven belangrijk maar de focus ligt steeds meer op de lokale samenleving en de inwoners. Van en voor elkaar. Het motto ‘Haal het beste uit jezelf èn elkaar’ sluit daar goed bij aan.” Dat schrijft de Flevomeer Bibliotheek over haar nieuwe beleidsvisie voor de jaren tot 2025.

Flevomeer noemt zichzelf een vrijplaats en wil zich inzetten voor ‘een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland’. In de beleidsvisie staat beschreven hoe de bibliotheek de komende jaren werkt aan een ‘sterk educatief en maatschappelijk profiel, zonder de culturele functie te verwaarlozen’.

Het doel is te komen tot een geletterde samenleving met taalvaardige en zelfstandige inwoners: „Daar horen in deze tijd de digitale vaardigheden bij. Ook is een leven lang ontwikkelen een belangrijke pijler.”

Samenkomen

Verder wil de bibliotheek een plek zijn waar mensen samenkomen. Daarnaast wil men aanwezig zijn in bijvoorbeeld buurthuizen, inloophuizen en op scholen: „Met kennis, informatie, inspiratie of een gesprek om mensen verder te brengen.”

„Het resultaat staat niet vast, de ontmoeting, de weg ernaartoe en het samen ontwerpen zijn belangrijker”, aldus Flevomeer Bibliotheek.

Flevomeer Bibliotheek

!