Gemeentehuis Dronten
Gemeentehuis Dronten ©maartenheijenk.nl

Gemeente haalt in Dronten-noord bakzeil in dossier rond ‘landjepik’

Gemeente

DRONTEN - Een bewoner van Dronten-noord die in beroep is gegaan tegen het verwijt van de gemeente dat hij zich gemeentegrond had toegeëigend, is voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. B en W heeft besloten zijn zaak te laten rusten. Een andere bewoner moet wel een houtwal verwijderen op last van een dwangsom van 2.500 euro per week.

Beide dossiers spelen in Dronten-noord en lopen al vijf jaar. „Ondanks diverse pogingen en een uitgebreide correspondentie is het niet mogelijk gebleken om er samen uit te komen”, treurt het college.

Niet onderhandelen

De gemeente had de bewoners aangeboden dat ze de grond voor 76 euro per vierkante meter mochten kopen. Deze vonden dat te duur. De gemeente vindt de prijs op haar beurt redelijk en wil niet onderhandelen.

Beide bewoners zijn daarop naar de commissie bezwaarschriften gestapt. Zij vinden onder andere dat de gemeente misbruik maakt van haar bevoegdheid. De commissie is het op dat punt niet met hen eens.

Geen erfafscheiding

Op twee andere onderdelen is de commissie het met de ene bewoner wèl eens. Deze bewoner ontkent dat hij gemeentegrond gebruikt en de commissie constateert dat er inderdaad geen duidelijke erfafscheiding is aangebracht. Daardoor voldoet het gebruik van de grond aan het bestemmingsplan en staat niets de gemeente in de weg om er aan het werk te gaan.

B en W hebben besloten dit advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen. Het betekent dat de gemeente de grond weer zelf gaat onderhouden. Er moet daarvoor een houtwal en wat andere materialen verwijderd worden. Dit wordt tijdig aan de bewoners gemeld.

Privétuin

In het tweede geval zijn palissaden palen geplaatst. „Hiervoor is geen omgevingsvergunning verleend”, constateren B en W. Ook bij dit perceel is een houtwal aangebracht. Net als bij de andere bewoner ziet de commissie dit niet als een fysieke erfafscheiding. Het college is het daar in dit geval niet mee eens en spreekt over ‘het creëren van een privétuin’.

Deze bewoner moet de grond inleveren en de houtwal verwijderen op last van een dwangsom met een maximum van 12.500 euro.

Oneigenlijk grondgebruik

!