Afbeelding
CBS

Gemeente Dronten zit in de kopgroep als het gaat om hondenbelasting

Gemeente

DRONTEN - 63% van de Nederlandse gemeenten heft hondenbelasting. Dat is tien procent minder dan tien jaar geleden. Dronten hoort bij de gemeenten waar gemiddeld per inwoner de meeste hondenbelasting wordt betaald.

Op ruim 40.000 inwoners rekent de gemeente Dronten dit jaar op 285.000 euro aan hondenbelasting. Het CBS komt tot een gemiddelde van 6,99 euro per inwoner. Dit geld gaat in Dronten in de algemene pot.

Landelijk dalen de opbrengsten uit de hondenbelasting, aldus het CBS: „Dit komt onder meer omdat een groot aantal gemeenten de hondenbelasting niet meer int. Amsterdam en Rotterdam zijn daarmee gestopt, maar ook veel andere gemeenten innen geen hondenbelasting meer.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Verschillende partijen in Dronten willen de hondenbelasting na de verkiezingen afgeschaffen. Recentelijk schaarde de VVD zich bij hen, alhoewel het niet in het verkiezingsprogramma van de liberalen staat.

DeDrontenaar.nl legde de politiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de volgende stleling voor: Hondenbelasting volledig inzetten voor hondenbeleid. Hieronder de standpunten.

D66 - helemaal eens

D66 ziet hondenbelasting als een soort doelbelasting. Met andere woorden de opbrengsten worden ingezet voor het beoogde doel: Het voorkomen van overlast. Dit kan met behulp van communicatie, poepafvalbakken of een poepzuiger.

PvdA - eens

Goede voorzieningen voor honden en hun baasjes voorkomt een boel overlast. Het geld dat daarvoor nodig is kan met de hondenbelasting worden betaald. Denk aan losloopveldjes, hondenpoepbakken in de wijk etc.

Christenunie - eens

Dronten heeft 2 milieuagenten die zich ook op handhaving richten. Drollen moeten worden opgeruimd door de eigenaar. Waar de hond uitgelaten moet worden moet helder zijn. Helaas kan een kattenbelasting niet worden geheven.

Jezus Leeft - eens

Het is me niet helemaal duidelijk hoe we 285.000 euro extra kunnen uitgeven aan het al bestaande hondenbeleid. Kunnen we het misschien deels uitgeven aan uitbreiding en onderhoud van de al aanwezige uitlaat- en losloopzones en de diverse parkjes en bosschages.

SP - eens

Hondenbelasting is al jaren een oneigenlijke bron van inkomsten, omdat de opbrengsten verdwijnen in de algemene middelen. De SP vind dat de hondenbelasting zou moeten verdwijnen of anders volledig ingezet moet worden voor hondenbeleid.

CDA - neutraal

CDA is van mening dat voor de hondenbelasting (en ook voor de rioolheffing) dient te gelden: de vervuiler betaalt. Hieruit volgt dat de tarieven van de hondenbelasting in balans moeten zijn met de uitgaven voor de handhaving van het hondenbeleid.

VVD - oneens

Net als huizen- en toeristenbelasting wettelijk voor meer dan huizen en toeristen zijn, geldt dat bij hondenbelasting en honden. Wij willen overigens lage belastingen én dat hondenbezitters genieten van hun viervoeter, zonder overlast voor anderen.

Leefbaar Dronten - oneens

Leefbaar Dronten is het niet eens met de stelling want deze belasting maakt deel uit van de algemene middelen die ervoor zorgen dat er voldoende inkomsten worden gegenereerd om belangrijke zaken te kunnen betalen.

GroenLinks - helemaal oneens

Opbrengst hondenbelasting moet deels bestemd worden voor faciliteiten (bijvoorbeeld hondenuitlaatroutes) en controles hondenbeleid, en deels voor dierenwelzijn (bijvoorbeeld opvang van dieren).

Afbeelding