Afbeelding

Jaap Oosterveld en Irene Korting worden de nieuwe wethouders in Dronten

Gemeente

DRONTEN - De samenstelling van het nieuwe college van B en W kent geen verrassingen. Zoals iedereen eigenlijk al wel wist mogen Ton van Amerongen (VVD) en Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) blijven. De nieuwe wethouders zijn de voormalige fractievoorzitters Jaap Oosterveld (ChristenUnie) en Irene Korting (VVD).

De twee zittende wethouders krijgen de komende vier jaar dezelfde hoofdtaken als de afgelopen periode: financiën voor Van Amerongen en het sociaal domein voor Van Bergen. Oosterveld krijgt het ruimtelijk domein als hoofdtaak en Korting economische zaken.

Burgemeester Aat de Jonge had het afgelopen half jaar, na het opstappen van twee CDA-wethouders, enkele ‘zware’ portefeuilles. Hij gaat weer terug zijn rol van vóór de collegecrisis.

In beslotenheid

Onder leiding van de formateurs Sjoerd Potters en Harry ter Braak hebben de drie coalitiepartijen de afgelopen weken in beslotenheid gewerkt aan een coalitieakkoord. Ze omschrijven het als 'een akkoord op hoofdlijnen’: „Een akkoord dat stevig inzet op verbinding, aansluiting bij de samenleving en de gemeente positioneert als mogelijkhedenmaker.”

Ton van Amerongen over de gemaakte afspraken: „Opvallend is de ruimte die wordt gelaten aan gemeenteraad en samenleving om tussentijds met voorstellen te komen. Deze tijd vraagt een nieuwe manier van werken, waarbij de gemeente meer loslaat.”

Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei worden geïnstalleerd.

Coalitieakkoord

Ton van Amerongen (VVD)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondbeleid
 • Verwervingsubsidies
 • (o.a. Leader, ESF)
 • Milieu- en duurzaamheid
 • Waterbeleid
 • Vergunningverlening
 • en handhaving
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • ICT, informatiseringsbeleid

Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)

 • Sociaal domein
 • Jeugdzorg
 • Wmo
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid
 • Seniorenagenda
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Wijkgericht werken
 • Dienstverlening
 • (incl. Publiekszaken en KCC)
 • Accommodatiebeleid

Jaap Oosterveld (ChristenUnie)

 • Ruimtelijk domein
 • Inwonerparticipatie
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • (incl. Nieuwe natuur)
 • Wind
 • Onderwijs
 • Ruimtelijke realisatie
 • en beheer
 • (incl. afvalverwerking)
 • Bedrijfsvoering en
 • accommodatiebeheer

Irene Korting (VVD)

 • Economische zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • (incl. Luchthaven Lelystad)
 • Agrifood
 • Recreatie en toerisme
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Dorpsbelangen

Aat de Jonge (burgemeester)

 • Bestuurlijke en
 • Juridische zaken
 • Wettelijke portefeuilles
 • Samenwerking regio Zwolle
 • Straatnaamgeving
 • Communicatie
 • Citymarketing

Abonneer gratis

op de digitale krant