Nico Verlaan (derde van links) bij de inzamelauto voor restafval
Nico Verlaan (derde van links) bij de inzamelauto voor restafval ©maartenheijenk.nl (archieffoto)

B en W wijzen geen schuldigen aan voor fiasco rond ondergrondse containers

Gemeente

DRONTEN - Wethouder Jaap Oosterveld erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers. Zowel B en W als de gemeenteraad hebben echter ingestemd met alle stappen die gezet zijn. Daarom wordt er door het college niet met de beschuldigende vinger gewezen. Ook niet naar de opgestapte wethouder Nico Verlaan (CDA), onder wiens verantwoordelijkheid het project is gestart.

Het proces rond de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers voor restafval begon in de zomer van 2016 onder leiding van Verlaan. In oktober 2017 nam Ton van Amerongen (VVD) de portefeuille over en sinds dit voorjaar is Jaap Oosterveld (ChristenUnie) verantwoordelijk.

Verlaan verdween in het najaar van 2017 van de ene op de andere dag uit Dronten. Had dat vertrek iets te maken met het debacle rond de containers? „Dat weet ik niet”, antwoordt wethouder Van Amerongen, „Hij heeft een argumentatie gegeven waarom hij is weggegaan. Dat laat ik bij hem.” Oosterveld: „Het is niet aan mij om een oordeel uit te spreken over de voorganger die er ooit mee gestart is.”

Locaties van containers

Ton van Amerongen werd bij de overname van het dossier geconfronteerd met talrijke wensen van inwoners over de locaties van de containers: „Daarover heb ik veel gesprekken gevoerd.” De beslissingen over die locaties zijn steeds door het voltallige college van B en W genomen.

Momenteel loopt er bij de Raad van State nog een zaak rond de plek van één container. Wel heeft de Raad van State ook kritiek heeft geuit op het hele proces.

Overschrijdingen

Ton van Amerongen zag een jaar geleden al snel dat er niet voldoende geld beschikbaar was. „Daarvoor heb ik al in 2017 geld opgehaald bij de gemeenteraad.” Dit jaar bleken de kosten nòg hoger uit te vallen en heeft de raad opnieuw extra geld beschikbaar gesteld.

Na de verkiezingen van dit voorjaar heeft de nieuwe portefeuillehouder Jaap Oosterveld regelmatig gesprekken gevoerd bij de gemeentewerf aan De Reest: „Daar constateerden we al vrij snel dat er rond de containers punten waren die ons verrasten. We hebben gezegd: dat moeten we verder analyseren.” Aansluitend hebben B en W in oktober aan een extern bureau de opdracht verstrekt om de zaak te onderzoeken.

Had beter gekund

Uit dat onderzoek is nu gebleken dat de kosten van de plaatsing ruim een miljoen euro duurder zijn uitgevallen dan in 2016 begroot. De jaarlijkse kosten vallen zelfs 3x hoger uit. „Het is onder stoom en kokend water gerealiseerd”, erkent Oosterveld, „En als je nu terugkijkt, dan zeg je: er zijn zaken die met de kennis van nu beter hadden gekund.”

„Heel vervelend”, blikt Jaap Oosterveld terug, „Maar tegelijkertijd bevat dit dossier een aantal heel waardevolle elementen waarvan we kunnen leren.” Hij hoopt daarover in gesprek te kunnen gaan met de betrokkenen, waaronder de gemeenteraad.

Restafval