Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Goede doelen hoeven als het aan de VVD ligt geen leges meer te betalen

Gemeente

DRONTEN - Als iemand een marktkraam wil neerzetten in een winkelcentrum, dan moet hij daarvoor 41 euro betalen aan de gemeente. De VVD stelt voor om goede doelen vrij te stellen van het betalen van deze zogenaamde ‘leges’.

B en W hebben de inwoners van de gemeente èn de fracties in de gemeenteraad gevraagd om ideeën aan te dragen, waarmee de gemeente vanaf 2020 aan de slag kan. De VVD komt met het voortel om goede-doelenorganisaties een vrijstelling van leges te geven.

Volgens de liberalen snijdt het mes aan twee kanten: het verlaagt de financiële drempel om activiteiten te organiseren èn het leidt tot een hogere opbrengst van die activiteiten. De VVD heeft uitgerekend dat het de gemeente jaarlijks 2.800 euro zou kosten.

Aangereikte ideeën van inwoners:

 1. Verlichting voetgangerspad bij Ichthus College.
 2. Ontwikkel het tuincentrum De Boeg.
 3. Leegstaande winkelpanden tegen een symbolisch bedrag verhuren aan starters.
 4. Aanpassen van De Steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal in Swifterbant.
 5. Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg.
 6. Sporthal bouwen bij Het Perron.
 7. Trappen tussen terrein Flevo-scouts en Wisentbos.
 8. Omheinde losloopvelden voor honden.
 9. Aantrekkingskracht Van Veldhuizenbos vergroten.
 10. Optreden tegen auto’s, fietsen en bromfietsen in Suydersee.
 11. Oplossing voor ondergrondse containers en brievenbus bij De Helling.
 12. Eigen schoolgebouw voor Christiaan Huygensafdeling.
 13. Maatregelen voor fietsers Biddingweg.
 14. Vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal.
 15. Zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen.
 16. Burgers en verenigingen ondersteunen bij energietransitie.
 17. Onderzoek naar ‘tweede branche’ voor winkels.
 18. Aanleggen van een fiets- en voetbrug over de Lage Vaart.
 19. Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers.
 20. Extra investeren in energietransitie
 21. Brug of pad tussen de Wijnrank en de Smederij
 22. Snippergroen verkopen aan bewoners.
 23. Meer activiteiten op Meerpaalplein.
 24. Muziekkoepel op Meerpaalplein.
 25. Opknapbeurt kleedruimtes en herstel peuterbadje zwembad Swifterbant
 26. Zwemles voor iedereen.
 27. Opknappen van zwembaden Swifterbant en Biddinghuizen.
 28. Opzetten van de stichting leergeld Dronten voor kansarme kinderen.
 29. Opstarten van pleegoudernetwerken.
 30. Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor subsidie en sponsoring.
 31. Publieksopgraving scheepswrak kavel OJ 68.
 32. Woningen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000, vooral in Swifterbant.
 33. Invoering van de ja-jasticker.
 34. Verbod op het oplaten van ballonnen.
 35. Vuurwerkvrije zones.
 36. Het oprichten van een kunstenaarscollectief.
 37. Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand.
 38. Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten.
 39. Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen.
 40. Een moderne sporthal.
 41. Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties.
 42. Pauzegebouw voor creativiteit met persoonlijke aandacht.
 43. Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid.
 44. Odensehuis meer onder de aandacht brengen.
 45. Regiegroep oprichten over burgerparticipatie.
 46. Minder dierlijke producten in gemeentelijke kantines.