De hoofdingang van het nieuwe gemeentehuis.
De hoofdingang van het nieuwe gemeentehuis. franstauber.nl

B en W verdedigen zij-ingang gemeentehuis: „Was zeker niet de bedoeling”

Gemeente

DRONTEN - „De regels gelden voor iedereen, dus ook voor de gemeente.” Dat schrijven B en W in antwoord op vragen van GroenLinks over het terzijde leggen van de adviezen van welstands- en monumentencommissie over de nieuwe zij-ingang van het gemeentehuis.

„Dat de indruk is ontstaan dat de gemeente de adviezen van Welstand en monumentencommissie ‘zomaar’ naast zich neerlegt is heel erg jammer en was zeker niet de bedoeling”, vervolgt het gemeentebestuur.

Zorgvuldige afweging

Het college stelt dat de keuzes in overeenstemming met de architect tot stand zijn gekomen. Ook is het afgestemd met interieurarchitect Frans Tauber, die de belangen van zijn vader en oorspronkelijke architect behartigt: „Na een zorgvuldige afweging van de aangevoerde argumenten is besloten om van de gegeven adviezen af te wijken en de aangevraagde vergunning alsnog te verlenen.”

De welstandscommissie had aandacht gevraagd voor het gebruik van de extra ingang en de inrichting van het terrein er omheen. B en W schrijven in hun reactie dat deze aspecten geen onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag.

Verbouwing gemeentehuis