Ondergrondse container in de wijk De Graafschap in Biddinghuizen.
Ondergrondse container in de wijk De Graafschap in Biddinghuizen. ©maartenheijenk.nl

Geen afvaltarief per kilo of klepopening, wel korting voor éénpersoonshuishoudens

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat serieus kijken naar afvaltarieven op basis van gezinsgrootte. In de meeste buurgemeenten gebeurt dat al, alhoewel de bedragen nogal verschillen. Zo betalen gezinnen in Elburg jaarlijks 86 euro meer dan éénpersoonshuishoudens en is dat verschil in de Noordoostpolder slechts 10 euro per jaar. Wethouder Roelof Siepel heeft voor Dronten nog geen bedragen in zijn hoofd.

Ieder huishouden, groot of klein, betaalt in de gemeente Dronten 299 euro afvalstoffenheffing. In Nederland hanteert slechts 5% van de gemeenten één tarief. Bij de buurgemeenten gebeurt het alleen in Almere en Kampen. Bij alle andere buren worden éénpersoonshuishoudens ontzien. Nunspeet is de enige met ook nog een apart tarief voor tweepersoonshuishoudens.

Wat de inwoner willen

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) benadrukt dat het idee van de korting voor éénpersoonshuishoudens niet uit de koker van de gemeente komt: „Dit is wat de inwoners graag willen.” Hij zegt goed geluisterd te hebben naar de uitslag van een enquête onder de inwoners, naar de klankbordgroep met 15 burgers en naar de mening van de gemeenteraad.

De wethouder voegt er meteen aan toe, dat er nog geen beslissingen zijn genomen. B en W geven alleen een ‘denkrichting’ voor het afvalbeleid in de komende jaren: „Het is nog niet in beton gegoten. Het is aan de gemeenteraad en het is pas definitief als de raad deze zomer een besluit neemt.”

Geen diftar

In die denkrichting wordt het éénpersoonstarief genoemd als milde vorm van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Veel verder willen B en W voorlopig niet gaan. Er wordt dus nog niet gedacht aan een tarief, waarbij inwoners betalen per kilogram restafval of per klepopening.

Zo’n gedifferentieerde tarief, kortweg ‘diftar’, komt als het aan het college ligt pas ter sprake in 2024. „De tijd is er in Dronten niet rijp voor en we weten ook niet zeker of het nodig is”, zegt de wethouder. 

Afvalcoaches

Siepel ziet voldoende andere mogelijkheden om de afvalberg te verkleinen en inwoners aan te zetten tot het scheiden van afval. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan meer service, meer dienstverlening, ruimere openstelling van de milieustraat, meer voorlichting en misschien zelfs ‘afvalcoaches’. 

Pas als in 2024 blijkt dat de restafvalberg niet kleiner wordt, wil de wethouder misschien kijken of een ‘extra financiële prikkel’ of diftar nodig is.

Afvalstoffenheffing