Het transformatorstation aan de Dronterweg met het naastgelegen Lage Vaart- of Zeeltbos.
Het transformatorstation aan de Dronterweg met het naastgelegen Lage Vaart- of Zeeltbos. Google Streetview

Liander mag alvast bouwen in natuur, anders duurt het nog meer dan een jaar

Gemeente

DRONTEN - Liander wil het transformatorstation aan de Dronterweg uitbreiden. Die uitbreiding vindt deels plaats op het terrein van het naastgelegen natuurgebied. Alhoewel er nog geen vergunning ligt voor de gebruik van dat gebied, mag Liander van B en W alvast beginnen.

Liander startte begin november met de bouwwerkzaamheden en diende bij de gemeente een aanvraag in voor de bouw op natuurgebied. B en W mogen zo’n zogenaamde ‘gedoogtoestemming’ verlenen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens het gemeentebestuur is dat het geval.

De vergunning wordt onder andere verleend omdat de gemeente een goed werkend elektriciteitsnet van belang vindt. Ook zijn er geen nadelige gevolgen voor natuur, milieu of landschap, constateert de gemeente.

Vertraging

Als de gemeente niet akkoord was gegaan, zou de bouw flink uitlopen. „Omdat de aannemer voor het komende jaar al vol zit, vanwege schaarse capaciteit van technici, geeft dit een risico op vertraging die tot meer dan een jaar kan oplopen”, aldus B en W.