Gemeentehuis Dronten.
Gemeentehuis Dronten. Foto: ©maartenheijenk.nl

Gemeente gaat recruiter aantrekken om werkdruk te verlagen

Gemeente

DRONTEN - De ambtelijke organisatie van de gemeente Dronten staat onder druk. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de dienstverlening op peil te houden. Althans, dat schrijft het college naar aanleiding van vragen van GroenLinks over de onderbezetting en overbelasting van de organisatie. Een nog aan te trekken recruiter moet hulp bieden.

GroenLinks wilde onder andere weten of er, door de hoge werkdruk, zaken zijn die niet worden opgepakt, maar die wel belangrijk worden gevonden. “Alle wettelijke taken en taken die zijn opgenomen in de begroting en neerkomen in de teamplannen, worden op dit moment conform uitgevoerd”, meldt het college over die vraag.

Geprioriteerd

Toch moet de ambtelijke organisatie steeds vaker keuzes maken over wat er wel en niet wordt gedaan. “Daarnaast kunnen gedurende het jaar onvoorziene opgaven op ons afkomen, bijvoorbeeld door een veranderende situatie in de samenleving. Wanneer dat aan de orde is, wordt besproken wat mogelijk is en zal in afstemming met het college geprioriteerd worden. Dat kan dan ook betekenen dat we keuzes moeten maken over wat we op dat moment wel of niet oppakken.”

Dat iedereen binnen de organisatie van de gemeente Dronten aan de bak moet, moge duidelijk zijn. Ook de gemeente merkt de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt en mede daarom is besloten om een recruiter aan te trekken. “We werken aan een passende arbeidsmarktstrategie voor de komende jaren en zetten acties uit voor het vervullen van vacatures”, zegt het college over dat idee. “We zien de noodzaak om ons fundament te versterken, zodat we integraal en robuust kunnen bouwen aan een mooier Dronten.”

Bij de behandeling van de voortgangsreportage en de programmabegroting 2023 gaat het college verder in op de beoogde maatregelen en hoe het wat dit betreft naar de toekomst kijkt.