Afbeelding
Foto: Wouter Foppen

Straatnamen bedenken? Er is nu een vacature bij de gemeente

Gemeente

DRONTEN - Heb jij altijd al mee willen denken over straatnamen binnen de gemeente Dronten? Of heb je nu al goede ideeën? Dan is dit je kans, want de gemeente zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, in de wandelgangen beter bekend als de straatnamencommissie. 

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van delen van de openbare ruimte. Denk daarbij aan straatnamen, maar ook aan namen van wijken, buurten, complexen, bouwwerken en openbare gebouwen. Daarnaast zijn er ook zaken die de commissie op eigen initiatief oppakt.

De commissie bestaat uit 5 leden: een voorzitter en 4 leden. Iedere woonplaats moet vertegenwoordigd zijn. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. Per jaar vergadert de commissie vier of vijf keer. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

Swifterbant

Een van de nieuwe leden moet in ieder geval uit Swifterbant komen, aangezien een van de vertrekkende leden dat dorp vertegenwoordigde. 

Solliciteren op deze functie kan via deze link.