Afbeelding
Foto: Wouter Foppen

Gemeente sluit nieuwe samenwerking met FlevoMeer Bibliotheek

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft samen met nog vier gemeenten een nieuw samenwerkingsconvenant afgesloten met FlevoMeer Bibliotheek. Dit houdt in dat FlevoMeer Bibliotheek een subsidie ontvangt om zo onder andere de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening vorm te geven. 

In het nieuwe samenwerkingsconvenant wordt door Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en FlevoMeer Bibliotheek de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze waarop de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten wordt vormgegeven. Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke beleidsterreinen en als partner van de gemeente een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied. 

Certificering

Daarnaast is er afgesproken dat de dienstverlening voldoet aan de certificeringsnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld. Een van de andere doelen is de gezamenlijke inzet op de maatschappelijke opgaven en vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk. Dit moet bijdragen aan dat inwoners zichzelf goed kunnen redden. 

‘FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te investeren in een effectieve en efficiënte samenwerking. FlevoMeer Bibliotheek en gemeenten zijn belangrijke partners op tal van sociale en maatschappelijke beleidsterreinen en zijn verheugd dit kracht bij te zetten door de officiële ondertekening’, wordt nog gemeld.