Gemeente Dronten
Gemeente Dronten ©maartenheijenk.nl

Bijstandsuitkering omlaag als mensen geen Nederlands leren

Gemeente

DRONTEN - Als bijstandsgerechtigden niet hun best doen om de Nederlandse taal te leren, wil de gemeente Dronten de uitkering verlagen. Om objectief te kunnen testen of iemand aan de taaleis voldoet, zijn er per 1 januari regels vastgesteld.

In die beleidsregels staat omschreven aan welke taaleis moet worden voldaan en welke test er worden gedaan. ,,Omdat een verlaging van de bijstandsuitkering een ingrijpende beslissing is, nemen we voordat we een verlaging doorvoeren, een taaltoets af.’’

De gemeente Dronten vindt beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke factor om uit de bijstand te komen en deel te nemen aan het arbeidsproces in Nederland: ,,Als de belanghebbende verwijtbaar geen inspanningen levert om zijn taalbeheersing te verbeteren, is een verlaging van de bijstandsuitkering daarom aan de orde. Enkel bij belanghebbenden die weigeren aan de slag gaan met de verbetering van hun taalvaardigheid, volgt een verlaging.’’