Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Dronten gaat vanaf volgend jaar geen restafval meer ophalen

Gemeente

DRONTEN - De gemeente Dronten gaat vanaf 1 oktober 2017 het restafval niet meer ophalen bij de bewoners. Dit afval moet dan naar ondergrondse verzamelcontainers in de wijken worden gebracht. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt deze maand vóór dat voorstel te gaan stemmen.

Als tussenstap naar oktober 2017 gaat de gemeente het restafval niet meer eens in de twee weken ophalen, maar eens in de vier weken. ,,Daarmee stimuleren wij de burger beter het afval te scheiden’’, aldus het college van B en W.

Vervuiler betaalt

Voor wat betreft GroenLinks, ChristenUnie en SP gaat het voorstel van het college niet ver genoeg. Deze partijen willen dat de burger gaat betalen voor het aantal malen dat de restafvalcontainer wordt aangeboden. Probleem daarbij is echter, dat de coalitiepartijen VVD, CDA en Leefbaar Dronten hebben afgesproken dat dit gedifferentieerde tarief niet wordt ingevoerd tijdens de huidige ‘regeerperiode’.

Wethouder Nico Verlaan erkende dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ uiteindelijk leidt tot het minste restafval: ,,Maar wij willen de lasten voor de bewoners niet verzwaren en kiezen daarom voorlopig niet voor dat gedifferentieerde tarief.’’

Bovendien is volgens de wethouder de organisatie van de gemeente nog niet klaar voor die volgende stap. Hij stelde voor om met het nemen van beslissingen over het gedifferentieerde tarief te wachten tot na de verkiezingen van 2018.

Ouderen

Cees Hermus (LD), Sandra Nobel (PvdA) en Trudy Stoker (VVD) voorzien problemen voor mensen die moeilijk ter been zijn. Hoe brengen zij hun pedaalemmerzakje naar de container in de wijk?

Wethouder Verlaan antwoordde dat de gemeente zorgvuldig gaat kijken waar de containers geplaatst worden: ,,Natuurlijk kijken we naar de loop in de wijk en naar loopafstanden. We gaan proberen maatwerk te leveren. Als het gaat om ouderen, dan helpen we elkaar toch? Nu zet toch ook iemand de container aan straat? De ervaring elders leert dat het in de praktijk wel opgelost wordt. En als iemand echt in de knel komt, dan kijken we of we een gepast antwoord kunnen vinden.’’

Afval in de bossen

Hermus wees erop dat mensen anoniem allerlei afval in de wijkcontainer kunnen storten. Stoker vreest dat er restafval in de bossen terecht komt. Iris Bouwers (CDA) vroeg aandacht voor de communicatie.

De wethouder kondigde aan dat de gemeente op het gebied van communicatie alles uit de kast gaat trekken. Verder sprak hij over gewenning en kondigde hij aan dat mensen erop gewezen worden als ze hun afval op de verkeerde manier aanbieden: ,,Er zal best wel eens restafval achterblijven, maar het systeem dat wij gaan invoeren is gewoon beproefd. Het gaat vast lukken!’’